eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Current issue Archive Online first About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2018
vol. 31
 
Share:
Share:
abstract:

"Effective strategies for prevention of addiction problems in Silesian Province” Zabrze – April 2018. Conference report

Daria Rajda

Alcohol Drug Addict 2018; 31 (1): 83-86
Online publish date: 2018/09/02
View full text Get citation
 
PlumX metrics:
W dniach 10 i 11 kwietnia 2018 roku w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, filia w Zabrzu, odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim”. Organizatorem wydarzenia był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu we współpracy z:
• Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
• Samorządem Województwa Śląskiego,
• Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
• Urzędem Miejskim w Zabrzu,
• Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, filia w Zabrzu.
Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Prezydent Miasta Zabrze.
Celem obrad było omówienie i poddanie pod dyskusję spraw związanych z integracją działań służb społecznych w profilaktyce uzależnień oraz sytuacją w ośrodkach terapii uzależnień.
W każdym z konferencyjnych dni odbyła się sesja plenarna i dyskusja. W sesji plenarnej pierwszego dnia udział wzięli (w kolejności wygłoszonych referatów):
• mgr Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu: Profilaktyka uzależnień w dokumentach strategicznych Województwa Śląskiego;
• mgr Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: Mapa problemów uzależnień w województwie śląskim;
• mgr Janusz Sierosławski – Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Substancje psychoaktywne a młodzież szkolna – trendy w województwie śląskim na tle trendów ogólnopolskich i europejskich;
• dr Joanna Chwaszcz – Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Czynniki warunkujące skuteczność oddziaływań terapeutycznych;
• dr hab. Krzysztof Ostaszewski – Zakład Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Zasoby rodzinne w kontekście etiologii i profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży. W sesji plenarnej drugiego dnia konferencji referaty wygłosili:
• inż. Jan Szulik – Koordynator ds. Uzależnień Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Integracja oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych na przykładzie gminy Zabrze;
• mgr Małgorzata Kowalcze – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Zabrzu, Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii:...


View full text...
keywords:

Addiction, Psychoactive substance, Prevention, Therapy, Silesian province

Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.