eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2005
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 

List do Redakcji Współczesnej Onkologii

Bożenna Karczmarek-Borowska

Współcz Onkol (2005) vol. 9; 2 (78)
Online publish date: 2005/04/13
Article file
- List.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
List do Redakcji Współczesnej Onkologii

Szanowny Panie Redaktorze,
w związku z zainteresowaniem Czytelniczki naszą pracą pt. Postępowanie przy wynaczynieniu leków stosowanych w leczeniu nowotworów, opublikowaną we Współczesnej Onkologii 2004; 8: 29-32, pragniemy odpowiedzieć na pytanie dotyczące zastosowania leku o nazwie Brodacid. Leki działające miejscowo na skórę, w przypadku wynaczynienia cytostatyków – wymieniane w naszej pracy – to: tiosiarczan sodu, hialuronidaza, steroidy oraz dimethylosulfoksyd (DMSO). W literaturze polskiej brak danych odnośnie stosowania dimethylosulfoksydu. Nie znaleziono preparatów polskich zawierających w swoim składzie wyłącznie DMSO. W dostępnych wydaniach Pharmindexu i Leków współczesnej terapii lek pod nazwą Brodacid w swoim składzie zawiera DMSO, kwas salicylowy oraz kwas mlekowy. Preparat ten, o stężeniu 10–50 proc. (w związku z obecnością kwasu salicylowego i mlekowego), stosowany jest wyłącznie do leczenia zmian skórnych pod postacią brodawek. Wykazuje miejscowe działanie keratolityczne i keratoplastyczne, ściągające, a także przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. W stężeniu 1–2 proc. może mieć zastosowanie jako antyseptyk na błony śluzowe (Pharmindex MediMedia International Sp. z o.o., 2002 r.). Dane dotyczące leku, przedstawione w naszym artykule, były niepełne. Informujemy, że nie mamy własnego doświadczenia w stosowaniu tego leku nawet w stężeniach 1–2 proc. Pragniemy podziękować za zwrócenie uwagi na problem zastosowania tego leku w wynaczynieniach. Zwracamy się także z prośbą o wymianę doświadczeń odnośnie stosowania DMSO w przypadkach wynaczynień.
Przepraszamy wszystkich za niepełną informację o tym preparacie i jego stosowaniu.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska

Adres do korespondencji
dr n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel. +48 81 747 75 11
faks +48 81 747 32 34
e-mail: bkb@gazeta.pl
Copyright: © 2005 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe