eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2009
vol. 1
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

1th Congress of the EAPC, Vienna 7-10 May 2009

Wojciech Leppert

Medycyna Paliatywna 2009; 1: 57-58
Online publish date: 2009/11/26
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 7–10 maja 2009 r. w Wiedniu odbył się kolejny, jedenasty już Kongres Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (European Association for Palliative Care). Spotkanie zgromadziło rekordowo dużą liczbę uczestników – zarejestrowano blisko 2500 osób reprezentujących wszystkie kontynenty, przedstawiono około 1000 prezentacji plakatowych. Można więc stwierdzić, że tak naprawdę spotkanie EAPC stało się światowym kongresem opieki paliatywnej. Warto podkreślić, że EAPC jest stowarzyszeniem, którego członkami oprócz lekarzy są pielęgniarki i przedstawiciele zawodów niemedycznych. Wśród uczestników znalazły się osoby reprezentujące środowisko medycyny paliatywnej z Polski, w tym także konsultant krajowy.
Kierownikami naukowymi Kongresu byli: prof. Friedemann Nauck (Niemcy) i prof. Phil Larkin (Irlandia), kierownikami komitetu organizacyjnego zaś prof. Hans Kress i dr Franz Zdrahal, obaj reprezentujący Austrię. Spotkanie rozpoczęło się w czwartkowe popołudnie kilkoma warsztatami poświęconymi edukacji przeddyplomowej, problemom zobowiązań z Budapesztu, roli fizjoterapii i woluntariuszy oraz muzykoterapii w opiece paliatywnej. Późnym popołudniem nastąpiło oficjalne otwarcie obrad, które poprowadził prof. Hans Kress. Oficjalne przemówienia wygłosili: dr Walter Dorner – prezes Austriackiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, prof. Wolgang Schütz – rektor Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Alois Stöger – minister zdrowia rządu Austrii. Następnie głos zabrał prezes EAPC prof. Lukas Radbruch.
Bardzo ciekawe było przemówienie królowej Szwecji, która mówiąc o roli opieki paliatywnej, przywołała przykład z własnej rodziny, w której opieka ta była sprawowana nad bliską Jej osobą. Pozwoliło to królowej na poznanie, jak wielką rolę odgrywa tego typu opieka. Następnie głos zabrali kierownicy naukowi Kongresu, prof. F. Nauck i prof. P. Larkin. Na koniec oficjalnego otwarcia wykład inauguracyjny zatytułowany „Sytuacje graniczne i indywidualna twórczość w ostatnich latach życia – przykład Jana Sebastiana Bacha” wygłosił prof. Andreas Kruse z Heidelbergu. Co ciekawe, wykładowca przeplatał wystąpienie własnym wyko- naniem na fortepianie fragmentów utworów mu- zycznych J. S. Bacha. Największe wrażenie na uczestnikach wywarły jednak występy Kwartetu Saksofonistów „Phoen”, pomiędzy poszczególnymi przemówieniami, które wywołały wielki aplauz widowni. Na zakończenie w Holu Wystaw odbyło się spotkanie...


View full text...
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.