eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
2/2006
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Abstracts
10th Jubilee Workshop on Interventional Cardiology. Warsaw, 7 April 2006. Student session

Post Kardiol Interw 2006; 2, 2 (4): 194–197
Online publish date: 2006/06/30
View full text Get citation
 
1.Ocena wpływu skutecznej rekanalizacji CTO na częstość występowania incydentów sercowych i poprawę jakości życia u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca2. Wczesne porównanie wyników leczenia zawału serca pierwotną angioplastyką z implantacją stentu z i bez użycia trombektomii wieńcowej3. The simultaneous use of two different methods of ST elevation assessment improves prognostic value of early ECG analysis in patient with STEMI treated with primary PCI4. Ocena jakości życia i dolegliwości stenokardialnych u pacjentów z rozpoznanym mostkiem mięśniowym5.Impact of the circadian rhythm of STEMI onset on the myocardial tissue reperfusion after primary PCI6. Porównanie angiograficznej perfuzji z kurczliwością mięśnia sercowego u chorych z przewlekle zamkniętą

gałęzią przednią zstępującą. Doniesienie wstępne7. The mechanism of lumen gain and its impact on acute results of direct versus drug-eluting stenting preceded with plain balloon predilation for treatment of in bare stent restenosis. A volumetric intravascular ultrasound study


View full text...
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.