eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
1/2008
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Abstracts
12th Workshop on Interventional Cardiology. warsaw, April 17th-19th, 2008. Abstracts of original contributions, student session

Post Kard Interw 2008; 4, 1: 50-53
Online publish date: 2008/04/10
View full text Get citation
 
XII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej

Warszawa, 17–19.04.2008

Streszczenia prac sesji studenckiej

12th Workshop on Interventional Cardiology

Warsaw, April 17th-19th, 2008

Abstracts of original contributions, student sessionOcena ostrych i odległych powikłań po implantacji do naczyń wieńcowych stentów uwalniających leki

Autorzy: Andrzej Klapkowski, Miłosz Jaguszewski, Emilia Masiewicz

Studenckie Koło Naukowe, Pracownia Kardioangiologii Inwazyjnej,

Akademickie Centrum Kliniczne, Akademia Medyczna, Gdańsk

Opiekunowie pracy: dr Radosław Targoński, dr Michał Chmielecki

Kierownik pracowni: dr Dariusz CiećwierzWstęp: W ciągu ostatnich lat obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój technik przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) jako metody leczenia choroby niedokrwiennej serca. Jednym z najszerzej komentowanych zdarzeń w historii PCI było wprowadzenie stentów uwalniających leki (DES). Uwalniając leki cytostatyczne (sirolimus, paklitaksel), hamują proces proliferacji neointimy i poprawiają rokowanie pacjentów po zabiegu. Mimo obiecujących wyników osiąganych w wielu badaniach klinicznych, ocena bezpieczeństwa i odległych wyników po implantacji DES pozostaje sprawą otwartą.

Cel: Oszacowanie częstości ostrych i odległych powikłań po zaopatrzeniu naczyń wieńcowych stentami uwalniającymi leki.

Materiał i metody: Grupa badana składa się z 201 chorych stabilnych hemodynamicznie (131 kobiet, 70 mężczyzn, średni wiek 66,9±10,22 roku) poddanych procedurze PCI z implantacją DES w trybie elektywnym w Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii AM w Gdańsku w latach 2003–2006. Grupę kontrolną stanowiło 201 chorych (131 kobiet, 70 mężczyzn, średni wiek 69,8±9,3 roku) poddanych PCI z implantacją stentów metalowych (ang. bare metal stent, BMS). Różnice w częstości występowania w wywiadach nadciśnienia tętniczego (152 vs 160, p=NS), cukrzycy (77 vs 77) oraz liczby leczonych pni lewej tętnicy wieńcowej (17 vs 17) w obu grupach były nieistotne statystycznie. Dane zbierano od pacjentów telefonicznie na podstawie specjalnie przygotowanego kwestionariusza oraz z zapisów angiograficznych z zabiegów.

Wyniki: W grupie badanej i kontrolnej najczęściej zaopatrywanym...


View full text...
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.