eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2004
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Adjuvant therapy in the treatment of advanced renal cell carcinoma

Jan Korniluk
,
Krzysztof Leśniewski-Kmak
,
Paweł Nurzyński

Współcz Onkol (2004) vol. 8: 4 (205)
Online publish date: 2004/06/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 Terapia adjuwantowa raka nerki jest ciekawym i kontrowersyjnym zagadnieniem. W założeniu ta forma leczenia powinna zmniejszać ryzyko pojawienia się wznowy miejscowej i przerzutów odległych, przedłużać czas wolny od choroby oraz czas przeżycia, zmniejszać koszty leczenia chirurgicznego oraz systemowego.
W doniesieniach historycznych rola hormonoterapii, chemioterapii oraz radioterapii pozostaje bardzo kontrowersyjna. Immunoterapia cytokinami (Pizzocaro, Basting, Escudier) nie przyniosła również oszałamiających efektów. Zaskakująco dobre wyniki uzyskano w terapii szczepionkami autologicznymi (Kirchner, Doehn). Wydaje się, że skojarzone formy terapii: chemioimmunoterapia, szczepionki przeciwnowotworowe + cytokiny staną się standardem terapii adjuwantowej. Zagadnienie to wymaga dalszych badań. W pracy przedstawiono propozycję ogólnopolskiego badania klinicznego ze złożonymi schematami chemioimmunoterapii: IL-2, IFN, VBL lub 5FU. Trudne zagadnienie stanowią kryteria kwalifikacyjne, wśród których cecha N, stopień G, zajęcie tłuszczu okołonerkowego są decydujące. Doniesienia dotyczące rokowania w przypadku naciekania naczyń oraz cechy T są sprzeczne. Do rozważenia w terapii adjuwantowej pozostają następujące schematy: Bevacizumab + IL-2 i/lub IFN; Thalidomid + IL-2 i/lub IFN (Olencki); Neovastat + IL-2 i/lub IFN (Batist); Gemcytabina, Navelbina + IL-2 i/lub IFN (Guida); Capecitabina + IL-2 i/lub IFN (Wenzel); Fareston + IL-2 i/lub IFN (Gersanowich); pegylowany IFN + IL-2 (Clark)
Uzyskanie skutecznej formy terapii adjuwantowej zaawansowanego raka nerki stanowi trudne wyzwanie dla współczesnej onkologii. Rozwój różnorodnych form terapii pozwala mieć nadzieję na osiągnięcie tego celu.

dr n. med. Paweł Nurzyński
Klinika Onkologii CSK WIM
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. +48 22 681 78 19
faks +48 22 610 30 98
e-mail: pawel@wim.mil.pl
View full text...
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe