Termedia.pl
 
 
ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Current issue Archive About the journal Contact Instructions for authors
3/2006
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Bolesne skurcze mięśni, zator powietrzny, ból w klatce piersiowej

Jerzy Chudek

Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 120–121
Online publish date: 2006/09/26
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Bolesne kurcze mięśni
Skurcze mięśni kończyn dolnych pojawiają się najczęściej w drugiej połowie zabiegu hemodializy, w następstwie spadku perfuzji mięśni spowodowanej szybkim zmniejszeniem się objętości osocza i płynu pozakomórkowego. Często towarzyszą spadkom ciśnienia tętniczego.
Występowaniu bolesnych skurczów mięśni sprzyja niskie stężenie sodu w płynie dializacyjnym. Częściej występują u osób starszych, ze zmianami miażdżycowymi, znaczną niedokrwistością i przy dużej ultrafiltracji (>3 l).

Zasady postępowania
Należy szybko zwiększyć objętość osocza, podając we wlewie ciągłym 10–20 ml 10% roztworu NaCl lub 20 ml 20% roztworu glukozy lub przetaczając 125–250 ml roztworu soli fizjologicznej. W przypadku długotrwałego utrzymywania się dolegliwości można podać dożylnie 5–10 mg diazepamu (Relanium).

Profilaktyka
• Należy zachęcić chorego do zmniejszenia ilości płynów przyjmowanych pomiędzy dializami w celu zmniejszenia ultrafiltracji koniecznej do utrzymania stałej masy ciała.
• U chorych z zachowaną diurezą resztkową (>100 ml) należy rozważyć stosowanie diuretyków pętlowych w celu jej zwiększenia.
• Należy zastosować profilowanie stężenia sodu w płynie dializacyjnym: na początku zabiegu stężenie sodu powinno wynosić 145–150 mmol/l, a na 30 min przed jego zakończeniem 135–138 mmol/l.
• Przydatne może okazać się stosowanie doustnie diazepamu (Relanium) w dawce 5–10 mg lub siarczanu chinidyny (Chinidinum sulfuricum) w dawce 0,2 g na godz. przed rozpoczęciem zabiegu.

Zator powietrzny
Powietrze często przedostaje się do układu czerpiącego krew (linii tętniczej) z powodu jego zasysania przez nieszczelne połączenie igły z drenem, jednak współczesne aparaty do hemodializy są zabezpieczone przed podawaniem krwi do układu podającego krew (linia żylna). Jedynie uszkodzenie czujnika lub zakrzep w odpowietrzaczu, maskujący obecność w nim powietrza, może stać się przyczyną zatoru powietrznego. Ponadto powietrze może dostać się do krwiobiegu chorego przy podłączaniu lub kończeniu zabiegu hemodializy powadzonego przez cewnik centralny. Przedostaniu się powietrza sprzyja ujemne ciśnienie w żyle głównej górnej, siedząca pozycja chorego w trakcie manipulacji cewnikiem oraz niedomknięcie zacisku....


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe