Termedia.pl
 
 
ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Current issue Archive About the journal Contact Instructions for authors
3/2006
 
the latest issue:
 

 

Professional burnout of medical staff. How to estimate and prevent it in dialysis centers

Bartosz J Sapilak, Donata Kurpas, Andrzej F. Steciwko, Monika Melon
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 81–83

The care of a dialyzed patient in family doctor practice

Donata Kurpas, Bartosz J Sapilak, Andrzej F. Steciwko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 84–85

The role of a district nurse and the cooperation with a family of dialyzed patient

Donata Kurpas, Bartosz J Sapilak, Andrzej F. Steciwko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 86–88

Importance of hemodialysed patients’ quality of life? Based on 3-years observation

Bartosz J Sapilak, Donata Kurpas, Andrzej F. Steciwko, Monika Melon
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 89–93

Personality type and mood disturbances of chronically hemodialyzed patients

Bartosz J Sapilak, Donata Kurpas, Andrzej F. Steciwko, Monika Melon
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 94–96

Forms of the psychotherapeutic support for the dialyzed patient and his family

Donata Kurpas, Bartosz J Sapilak, Marta Kaczmarek, Andrzej F. Steciwko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 97–98

The importance of hemodialysed patients’ quality of life. Based on 3-years observation

Bartosz J Sapilak, Donata Kurpas, Andrzej F. Steciwko, Monika Melon
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 101–103

Udział tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej w patogenezie zaburzeń metabolicznych u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Beata Sulikowska, Elżbieta Marcinkowska, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 104–106

Zaburzona struktura mikrokrążenia w mięśniach szkieletowych w przebiegu przewlekłej choroby nerek

Mariusz Flisiński, Andrzej Brymora, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 107–110

Badanie ultrasonograficzne okolicy barkowej u osób przewlekle dializowanych

Marcin Kobierowski, Władysław Lasek, Jacek Manitius, Paweł Stróżecki
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 111–113

Wpływ zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej na budowę i czynność mięśni szkieletowych u chorych dializowanych

Paweł Stróżecki, Mariusz Flisiński, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 114–116

Leczenie wtórnych chorób mięśni u pacjentów dializowanych

Grażyna Zarzycka-Lindner, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 117–119

Bolesne skurcze mięśni, zator powietrzny, ból w klatce piersiowej

Jerzy Chudek
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 120–121

Zespół niewyrównania i pierwszego użycia dializatora, hemoliza

Jacek Małyszko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 122–123

Intradialytic hypotension – practical guidelines

Michał Nowicki
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 124–126

Heparin therapy in patients with renal impairment

Michał Myśliwiec
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 127–131

Heparin using in haemodialysis

Zbigniew Zdrojewski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 132–135

Heparin therapy in children

Ryszard Grenda
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 136–139

High-efficiency hemodialysis treatment

Zbigniew Zdrojewski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 140–143

Low-efficacy dialysis modalities (SLED)

Tomasz Stompór
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 144–148

Albumin dialysis

Ryszard Grenda
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 149–151

The perspectives for the optimization of peritoneal dialysis

Tomasz Stompór
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 155–158

Nowotwory złośliwe u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek

Antoni Sydor, Lilla Czapkowicz-Gryszkiewicz, J. Didkowska, Władysław Sułowicz, Ryszard Gellert
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 159–160

Niewydolność nerek w przebiegu chorób nowotworowych

Andrzej Stelmach
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 161–163

Aspekty medycyny paliatywnej w opiece nad chorym dializowanym otrzewnowo

Monika Lichodziejewska-Niemierko
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 170

Dializa otrzewnowa w niewydolności serca

Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 171

Infekcje cewników dializacyjnych

Krzysztof Kościelniak
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 172–174

Zakażenie przetoki tętniczo-żylnej

Maria Stanek-Piotrowska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 175–177

Infekcyjne zapalenie wsierdzia u chorych leczonych hemodializami

Barbara Rychlewska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 184–186

Cewnik permanentny – zło konieczne?

Marian Kuczera
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 187–190

Co zrobić, aby chorzy z nefropatią cukrzycową leczeni nerkozastępczo żyli dłużej

Wiesław Grzeszczak, Ewa Żukowska-Szczechowska, D Moczulski, Katarzyna Gosek, Mirosław Śnit, Adam Markiewicz
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 191–195

Zapalenie małych naczyń jako przyczyna pogorszenia czynności nerek u chorej w wieku podeszłym

Monika Młot-Michalska, Alicja E. Grzegorzewska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 200

Postać guzowata amyloidozy płuc oraz zespół Sjögrena u chorej leczonej powtarzaną hemodializą

Leszek Niepolski, Alicja E. Grzegorzewska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 201

Napadowy częstoskurcz węzłowy leczony metodą ablacji przezskórnej u chorego w programie powtarzanych hemodializ

Aniela Ratajewska, Wojciech Banachowicz, Alicja E. Grzegorzewska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 202

Hipotonia podczas stosowania amikacyny u chorej leczonej ambulatoryjną dializą otrzewnową

Maria Wanic-Kossowska, Alicja E. Grzegorzewska, Andrzej Tykarski, Mieczysław Kobelski, P. Bączyk, Lidia Kozioł, Stanisław Czekalski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 203

Stwardnienie guzowate jako przyczyna ESRD rozpoznane retrospektywnie u pacjenta po przeszczepie nerki

Marta Serwańska -Świętek, Marek Durlik, Mariusz Furmanek, Lidia Rudnicka, Andrzej Z. Rydzewski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 204

Dializa otrzewnowa jako metoda ostatecznego wyboru w leczeniu nerkozastępczym

Józef Penar, Krzysztof Kazimierczak, Waldemar Letachowicz, Renata Kłak, Wacław Weyde
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 205

Samoistny przeciek otrzewnowo-opłucnowy płynu dializacyjnego

Krzysztof Kazimierczak, Józef Penar, Renata Kłak
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 206

Dializa otrzewnowa jako metoda z wyboru u chorych na przewlekłą niewydolność nerek w starszym wieku obciążonych licznymi powikłaniami

Katarzyna Gosek, Grzegorz Wystrychowski, Ewa Żukowska-Szczechowska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 207

Powrót efektywnej funkcji nerek u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek po długotrwałej hemodializoterapii

Krzysztof Dziewanowski, Anna Chojnowska, Krzysztof Napierała
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 209–210

Ocena elastyczności naczyń u chorych leczonych nerkozastępczo i po transplantacji nerki

Ewa Żukowska-Szczechowska, Grzegorz Wystrychowski, Katarzyna Gosek, Monika Augustyn
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 211–213

Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie narządu

Danuta Stryjecka-Rowińska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 228–231

Clinical results of kidney transplantation

Leszek Pączek, Michał Ciszek
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 232–236

Organisation of dialysis care system in Northern Ireland

Peter J. Garrett
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 237

Chorzy otyli w leczeniu nerkozastępczym– jak prowadzić skuteczne hemodializy?

Ewa Wątorek, Robert Krawczyk
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 239

Chorzy na cukrzycę w programach hemodializy i dializy otrzewnowej – zagrożenia, których można uniknąć

Katarzyna Madziarska, Mirosław Banasik
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 240–241

Komu i dlaczego należy koniecznie przeszczepić nerkę?

Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 242–243

Powracający do dializoterapii po ustaniu funkcji przeszczepionej nerki – wytworzenie nowej przetoki i inne specyficzne problemy

Wacław Weyde, Oleksandra Vakulenko, Tomasz Gołębiowski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 244

Rehabilitacja ruchowa chorych przewlekle hemodializowanych – wyniki badań własnych

Katarzyna Chojak-Fijałka, Olgierd Smoleński
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 247–256

Rehabilitacja pacjentów dializowanych otrzewnowo

Wirginia Tomczak-Watras, Andrzej Brymora, Jacek Manitius
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 257–258

Coś starego, coś nowego i coś niebieskiego– czyli postępy filozofii nefrologii?

Krzysztof Marczewski
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 260–261

Dializoterapia a możliwość sensownej aktywności życiowej

Włodzimierz Galewicz
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 262

O koncepcji choroby dla nefrologów

Jarosław Sak
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 263–264

Żywienie w przewlekłej niewydolności nerek w okresie leczenia zachowawczego

Dariusz Włodarek, Andrzej Lange
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 265–266

Wybrane problemy dietoterapii pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych metodą dializy otrzewnowej

Joanna Myszkowska-Ryciak, Danuta Gajewska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 267–269

Uwarunkowania postępowania dietetycznego u osób po transplantacji nerki

Lucyna Kozłowska
Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 270–272
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe