eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
6/2008
vol. 25
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Book review
Ocena podręcznika Teledermatology: A User’s Guide
Hon S. Paka, Karen E. Edison, John D. Whited. Teledermatology: A User’s Guide. Cambridge Medicine, Cambridge University Press, 2008, 160 stron, pierwsze wydanie

Ryszard Żaba

Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 305–306
Online publish date: 2009/01/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Jest to kompaktowe pierwsze wydanie przewodnika po dynamicznie rozwijającej się nowej dziedzinie – teledermatologii. Podręcznik został napisany przez najwybitniejsze autorytety w tej dziedzinie, badaczy pracujących na różnych amerykańskich uniwersytetach lub w instytutach naukowych armii amerykańskiej [dr Hon S. Pak, Advanced Information Technology Group for the U.S. Army Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC) at Fort Detrick]. Wśród 13 współautorów są m.in. specjaliści od telemedycyny – dr Gail Barker czy dr Hon S. Park, dermatolodzy (dr Karen E. Edison, dr Marc Goldyne, dr Daniel Siegel), organizatorzy i zarządzający systemami opieki zdrowotnej (dr Joseph C. Kvedar, dr Joseph Tracy). W 11 rozdziałach opisano nie tylko podstawowe informacje o teledermatologii, ale przedstawiono, w jaki sposób można tę dziedzinę wprowadzić do systemu organizacji opieki dermatologicznej, nie tylko w USA. Okazuje się, że aż 40% populacji amerykańskiej nie ma dostępu do dermatologa. Użycie technologii informatycznych umożliwiających kontakt chorego z lekarzem, lekarza z innym specjalistą w czasie rzeczywistym, np. z wykorzystaniem wideokonferencji, daje nowe możliwości diagnostyczne i lecznicze. Dzięki telemedycynie znika bariera odległości, pozwala ona na podjęcie szybkich działań i – co ważne – ogranicza koszty opieki medycznej. W podręczniku podano wiele istotnych danych technicznych opisujących różne systemy, będące obecnie w użytkowaniu. Należy zauważyć, że większość chorych i lekarzy mających dostęp do tzw. szerokopasmowego Internetu może korzystać z dobrodziejstw teledermatologii. Zastosowanie tej dziedziny to nie tylko telekonsultacje, ale także poradnictwo w zakresie pielęgnacji skóry oraz badania naukowe. To również istotna pomoc w doskonaleniu lekarzy i sprawdzaniu ich wiedzy. W podręczniku omówiono kwestie prawne, etyczne w kontekście regulacji obowiązujących w USA. Nie pominięto także zagadnień ekonomicznych, przedstawiając konkretne w tym zakresie praktyczne rozwiązania. Najczęstsze zastosowania telemedycyny w dermatologii to edukacja chorych i ich rodzin w zakresie chorób alergicznych, łuszczycy i trądziku. Ważna jest również profilaktyka i dostęp do danych medycznych pacjentów, monitorowanie oraz zdalne ich leczenie. Istnieje wiele nowych możliwych zastosowań telemedycznych w dermatologii. Współczesna teledermatologia jest...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe