ISSN: 2081-2477
Kardiologia Oparta na Faktach
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt
3/2010
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Elektrokardiologia. Zaburzenia rytmu
Zespół wczesnej repolaryzacji – cichy zabójca?

Szymon Budrejko, Dariusz Kozłowski

KOF 2010; 3: 280–286
Elektrokardiograficzny zespół wczesnej repolaryzacji (early repolarization syndrome, ERS), definiowany jako uniesienie punktu J w co najmniej dwóch sąsiadujących odprowadzeniach o co najmniej 0,1 mV, przez długi czas uważany był za łagodny objaw elektrokardiograficzny. Od kilku lat ukazują się doniesienia o potencjalnym związku ERS z występowaniem arytmii komorowych oraz nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Stwierdzono zwiększoną częstość występowania obrazu ERS u pacjentów po przebytym NZK, dotychczas traktowanych jako przypadki idiopatycznego migotania komór. W artykule omówiono epidemiologię, potencjalne mechanizmy oraz znaczenie kliniczne ERS wraz z zaleceniami wynikającymi z przytoczonych danych dla codziennej praktyki kardiologicznej.
słowa kluczowe:

zespół wczesnej repolaryzacji, nagła śmierć sercowa, elektrokardiografia, uniesienie odcinka ST

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe