en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
70
CiteScore 2023
2.0
 

2/2024
vol. 30
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Terapia ludzkim hormonem wzrostu – trzy etapy: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Maciej Hilczer, Mieczysław Walczak
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 49-50
Data publikacji online: 2024-07-07
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.140935
Artykuł oryginalny

Wskazania do diagnostyki genetycznej u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu i urodzonych w wieku ciążowym

Dorota Roztoczyńska, Adrianna Kot-Marchewczyk, Anna Wędrychowicz, Artur Dobosz, Jerzy Starzyk
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 51-60
Data publikacji online: 2024-07-07
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.140998
Artykuł oryginalny

Pierwotna odpowiedź dzieci z SNP na leczenie jako czynnik predykcyjny długoterminowej skuteczności terapii

Jan M Kapała, Tomasz Maroszczuk, Aleksandra Sitarz, Anna Kącka, Dorota Charemska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 61-68
Data publikacji online: 2024-05-03
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.139270
Artykuł oryginalny

Dziedziczna krzywica oporna na witaminę D (HVDRR) – seria przypadków: fenotyp, genotyp, leczenie konwencjonalne i wspomagająca terapia cynakalcetem

Noman Ahmad, Sundus A. Ansari, Nabil A. Aleysae, Emily L.G. Heaphy, Mrouge M. Sobaihi, Balgees A. Alghamdi, Ali S. Alzahrani
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 74-80
Data publikacji online: 2024-05-03
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.139367
Artykuł przeglądowy

Rak kory nadnerczy w populacji pediatrycznej – przegląd literatury

Patrycja Dasiewicz, Elżbieta Moszczyńska, Wiesława Grajkowska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 81-90
Data publikacji online: 2024-05-03
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.139271
Artykuł przeglądowy

Znaczenie diety u dzieci i młodzieży z chorobą otyłościową oraz astmą

Monika Soczewka, Andrzej Kędzia, Bogda Skowrońska, Elżbieta Niechciał
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 91-96
Data publikacji online: 2024-07-07
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.140936
Opis przypadku

Przemijająca, ciężka hiponatremia hipotoniczna u dzieci – prezentacja trzech przypadków

Joanna A. Chrzanowska, Julia Wodniakowska, Aleksander Basiak, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Robert Śmigiel
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 97-103
Data publikacji online: 2024-07-07
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.140933
Opis przypadku

Charakterystyka kliniczna i molekularna dzieci z otyłością monogenową: seria przypadków

Arun George, Santhosh Navi, Pamali M. Nanda, Roshan Daniel, Kiran Anand, Sayan Banerjee, Inusha Panigrahi, Devi Dayal
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 104-109
Data publikacji online: 2024-07-07
 
DOI : https://doi.org/10.5114/pedm.2024.140934

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.