ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
10
INDEX COPERNICUS
61.3

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
 
4/2018
 
 

 
Artykuł oryginalny

Nowe mutacje wykryte u pacjentów z zespołem Ushera przy użyciu techniki sekwencjonowania następnej generacji

Anna Wawrocka, Joanna Walczak-Sztulpa, Anna Skorczyk-Werner, Łukasz Kuszel, Magdalena Socha, Aleksander Jamsheer, Maciej R. Krawczynski
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ko.2018.82893
Artykuł oryginalny

Zmiany morfologiczne siatkówki w badaniu optycznej koherentnej tomografii u chorych na stwardnienie rozsiane

Karolina Krix-Jachym, Joanna Wierzbowska, Izabela Jamiołkowska, Izabela Skrzypiec, Marek Rękas
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ko.2018.82894
Artykuł oryginalny

Skuteczność konwencjonalnej metody operacji odwarstwienia siatkówki u dzieci i młodzieży

Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban, Monika Fedor
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ko.2018.82898
Artykuł oryginalny

Refrakcja u dzieci leczonych z powodu naczyniaków wczesnodziecięcych okołogałkowych

Anna M. Niwald, Mirosława Grałek, Katarzyna Piasecka, Artur Kobielski, Monika Daszyńska, Agnieszka Moll, Przemysław Przewratil
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ko.2018.82897
Opis przypadku

Dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera – opis przypadku

Joanna Roskal-Wałek, Magdalena Gierada, Jerzy Mackiewicz
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ko.2018.82900
Artykuł przeglądowy

Uremiczna neuropatia nerwu wzrokowego

Natalia Lewczuk, Joanna Bogusławska, Marta Misiuk-Hojło
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ko.2018.82901
Artykuł przeglądowy

Czynniki ryzyka predysponujące do wystąpienia dysfunkcji gruczołów Meiboma

Aleksandra Zakrzewska, Anna Machalińska
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ko.2018.82902
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe