en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
MEiN
100
INDEX COPERNICUS
120.70

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2021
0.3
 
Kwartalnik Pediatria Polska zamieszcza doświadczalne i kliniczne prace oryginalne, opisy rzadko występujących i trudnych diagnostycznie przypadków klinicznych, najnowsze informacje na temat zagadnień zdrowotnych dzieci, noworodków i młodzieży.
Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalistów pediatrów, a także innych dziedzin powiązanych, takich jak: endokrynologia, laryngologia, genetyka, kardiologia, onkologia, hematologia, stomatologia, chirurgia, gastroenterologia, psychiatria i psychologia.
W Pediatrii Polskiej publikowane są również prace poglądowe oraz zalecenia i standardy terapeutyczne dotyczące szczepień, żywienia, otyłości, zagrożeń związanych z nałogami, alkoholizmem, narkomanią, a także innymi współczesnymi zagrożeniami mającymi wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży. Poruszane są problemy prawne związane z opieką nad małoletnim pacjentem, prawa i obowiązki lekarza i opiekuna prawnego.
Autorami prac publikowanych w Pediatrii Polskiej są badacze pochodzący z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich. Wszystkie nadesłane artykuły do Pediatrii Polskiej kwalifikowane są przez redaktorów tematycznych oraz recenzowane w sposób podwójnie zaślepiony. Do publikacji przyjmowane są prace w języku angielskim.
Pediatria Polska jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest to najstarsze czasopismo dla lekarzy, ukazujące się od 1921 roku, w latach 1908‒1917 pod tytułem Przegląd Pediatryczny.

Liczba wydań: 4 numery rocznie


Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OA)

Copyright: © 2020 Polskie Towarzystwo Pediatryczne. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Tomasz Szczepański
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

REDAKTOR HONOROWY
Andrzej Milanowski
Klinika Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

REDAKTORZY DZIAŁÓW
Piotr Albrecht
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Teresa Jackowska
Klinika Pediatrii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Artur Mazur
Katedra Dietetyki, Instytut Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Maria Szczepańska
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

KOMITET HONOROWY
Andrzej Boznański
I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Wrocław
Danuta Dzierżanowska
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Jacek Grygalewicz
Wydział Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Maria Korzon
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Grażyna Młynarczyk
Katedra i Zakład Mikrobiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Danuta Perek
Klinika Onkologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Ewa Pronicka
Klinika Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Magdalena Rutkowska
Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
Krystyna Wąsowska-Królikowska
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny, Łódź

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Timothy Alexander

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Małgorzata Misztal
WYDAWCA

TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939