eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

ADRES REDAKCJI
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze

red. Małgorzata Kowalska
e-mail: m.kowalska@termedia.pl