en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank

Pediatria Polska jest dostępna i indeksowana w takich bazach jak:

ARIANTA
Bielefeld Academic Search Engine
Electronic Journals Library (EZB)
EMBASE
Geneva Foundation Free Medical Journals
Harvard Libraries - University of California Libraries
HINARI Access to Research
J-Gate
JournalTOCs
Google Scholar
Microsoft Academic
OhioLINK
Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE)
Polish Medical Library (GBL)
SciRev
SCOPUS
SHERPA/RoMEO
Swiss University Library Network (RERO)
Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
WorldCat
Zetoc