eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MEiN
140
INDEX COPERNICUS
112.75

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2013
vol. 29
 
 

 
Artykuł oryginalny

WPŁYW STRESU ZWIĄZANEGO Z PRACĄ ZAWODOWĄ NA WYSTĘPOWANIE ZESPOŁU WYPALENIA ZAWODOWEGO U PIELĘGNIAREK PRACUJĄCYCH W ODDZIAŁACH ZABIEGOWYCH I ZACHOWAWCZYCH

Grażyna Nowak-Starz, Barbara Kozak, Kazimiera Zdziebło
Studia Medyczne 2013; 29(1): 7 – 13
[Polish version: Studia Medyczne 2013; 29(1): 15–21]
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39183
Artykuł oryginalny

ANALIZA KORELACYJNA POMIĘDZY BNP A PODSTAWOWYMI PARAMETRAMI CZYNNOŚCI NEREK U CHORYCH PO WSZCZEPIENIU STYMULATORA SERCA NA STAŁE

Janusz Sielski, Agnieszka Janion-Sadowska
Studia Medyczne 2013; 29(1): 23 – 29
[Polish version: Studia Medyczne 2013; 29(1): 31 – 37]
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39184
Artykuł oryginalny

USUNIĘCIE MACICY W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM I W POŁOGU W SIEDEMNASTOLETNIM MATERIALE KLINICZNYM

Dobrosława L. Sikora-Szczęśniak, Wacław Sikora, Grzegorz Szczęśniak
Studia Medyczne 2013; 29(1): 39 – 44
[Polish version: Studia Medyczne 2013; 29(1): 45 – 50]
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39185
Artykuł oryginalny

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY SKIEROWAŃ NA REHABILITACJĘ NARZĄDU RUCHU W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Łukasz Polit, Marek Strączyński, Zbigniew Śliwiński
Studia Medyczne 2013; 29(1): 51 – 56
[Polish version: Studia Medyczne 2013; 29(1): 57 – 62]
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39186
Artykuł oryginalny

WPŁYW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RUCHOWEJ NA FUNKCJONOWANIE RODZINY

Elżbieta Kamusińska, Marianna Strzyż
Studia Medyczne 2013; 29(1): 63 – 72
[Polish version: Studia Medyczne 2013; 29(1): 73 – 82]
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39187
Opis przypadku

OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO W CIĄŻY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ – OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW

Olga Adamczyk-Gruszka, Jakub Gruszka, Piotr Niziurski
Studia Medyczne 2013; 29(1): 83 – 87
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39188
Artykuł przeglądowy

OTWÓR PLAMKI PO DOSZKLISTKOWYCH INIEKCJACH RANIBIZUMABU U PACJENTA Z WYSIĘKOWYM ZWYRODNIENIEM PLAMKI ZWIĄZANYM Z WIEKIEM – OPIS PRZYPADKU

Magdalena Kal, Michał Biskup, Jerzy Mackiewicz
Studia Medyczne 2013; 29(1): 89 – 93
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39189
Artykuł przeglądowy

CIERPIENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA W CZASIE SNU

Jacek Lech
Studia Medyczne 2013; 29(1): 95 – 101
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39190
Artykuł przeglądowy

ZMIANY NOWOTWOROWE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Piotr Bryk, Jarosław Matykiewicz, Stanisław Głuszek
Studia Medyczne 2013; 29(1): 103 – 107
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39191
Artykuł przeglądowy

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE W PROFILAKTYCE RAKA SZYJKI MACICY

Marzena Wrześniewska, Olga Adamczyk-Gruszka, Jakub Gruszka, Beata Bąk
Studia Medyczne 2013; 29(1): 109 – 116
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39192
Artykuł przeglądowy

OBRAZ KLINICZNY SZKORBUTU W ŚWIETLE ZAŚWIADCZENIA CHIRURGA JANA KŁOSSOWICZA Z 1811 ROKU

Jacek Starzyk, Katarzyna Starzyk-Łuszcz
Studia Medyczne 2013; 29(1): 117 – 120
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39193
Artykuł przeglądowy

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY SPECJALISTÓW MEDYCZNYCH ORAZ INŻYNIERÓW BIOMEDYCZNYCH I BIOCYBERNETYKÓW

Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Studia Medyczne 2013; 29(1): 121 – 128
Data publikacji online: 2013-11-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2013.39194
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.