eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.10

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2014
vol. 30
 
 

 
Artykuł oryginalny

Wydolność pacjentów z chorobą nowotworową a akceptacja choroby

Marzena Kamińska, Agnieszka Pawlak-Warszawska, Bożena Baczewska, Agnieszka Bronikowska, Maria Ferańska
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 6–13
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.41985
Artykuł oryginalny

Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej a długość ścieżki u dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym

Jacek Wilczyński
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 14–20
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.41993
Artykuł oryginalny

Świadomość zdrowotna młodych kobiet zaszczepionych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego

Beata Bąk, Marek Sikorski, Marzena Wrześniewska
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 21–26
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.41994
Artykuł oryginalny

Wpływ gimnastyki leczniczej na obciążanie kończyny dolnej po skręceniu stawu kolanowego na podstawie wybranych testów

Jacek Wilczyński, Katarzyna Szaraniec
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 27–34
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.41995
Artykuł oryginalny

Seksualność i niepełnosprawność mężczyzn ze stwardnieniem rozsianym w Polsce

Marcin Popek, Aneta Grabowska-Popek
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 35–38
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.41996
Opis przypadku

Wczesne powikłanie po endoprotezoplastyce stawu kolanowego u chorego na ciężką hemofilię A 

Paweł Ambroziak, Piotr Żbikowski, Andrzej Kotela, Jerzy Windyga, Ireneusz Kotela
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 39–42
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.41997
Artykuł przeglądowy

Metody redukcji obrzęku limfatycznego na podstawie piśmiennictwa – przegląd systematyczny

Paweł Macek, Małgorzata Terek, Stanisław Z. Głuszek, Michał Motyka, Stanisław Góźdź
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 43–47
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.41999
Artykuł przeglądowy

Alkoholowy zespół płodowy – przyczyny, kryteria diagnostyczne i prewalencja

Agata Horecka-Lewitowicz, Piotr Lewitowicz, Olga Adamczyk-Gruszka, Dariusz Skawiński, Monika Szpringer
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 48–50
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.42000
Artykuł przeglądowy

Neurosarkoidoza

Waldemar Brola, Renata Pejas-Dulewicz, Jarosław Wasiński, Małgorzata Fudala
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 51–56
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.42002
Artykuł przeglądowy

Osobowość a sposoby radzenia sobie ze stresem

Aleksandra Cieślik
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 57–60
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.42004
Artykuł przeglądowy

Problem starości w aspekcie zadań opiekuńczych rodziny

Grażyna Kowalik
Studia Medyczne 2014; 30 (1): 61–68
Data publikacji online: 2014-04-01
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2014.42005
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.