eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.10

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2020
vol. 36
 
 

 
Artykuł oryginalny

Wiedza i umiejętności stażystów medycznych w zakresie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych przed warsztatami szkoleniowymi i po nich

Arash Forouzan, Hasan Barzegari, Mahnaz Attari, Ali Delirrooyfard
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 1–5
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94081
Artykuł oryginalny

Przydatność kliniczna pentraksyny 3 (PTX3) jako biomarkera ostrego zapalenia trzustki i raka trzustki

Stanislaw Gluszek, Jarosław Matykiewicz, Urszula Grabowska, Magdalena Chrapek, Lukasz Nawacki, Iwona Wawrzycka, Martyna Gluszek-Osuch, Dorota Kozieł
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 6–13
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94082
Artykuł oryginalny

Implementacja wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji – pomiar temperatury głębokiej w zespołach ratownictwa medycznego w Europie

Paweł Podsiadło, Tomasz Darocha, Sylweriusz Kosiński, Tomasz Sanak, Grzegorz Cebula, Robert Gałązkowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 14–17
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94083
Artykuł oryginalny

Ocena stabilności hemodynamicznej, parametrów wymiany gazowej oraz jakości analgezji pooperacyjnej u chorych poddawanych artroskopii stawu barkowego w dwóch różnych typach znieczulenia – badanie wstępne

Jacek Lech, Małgorzata Bryk, Paulina M. Jasek, Magdalena M. Kabała
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 18–25
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94084
Artykuł oryginalny

Ocena czynników ryzyka i schemat epidemiologiczny zakażeń szpitalnych po operacjach ginekologicznych w Szpitalu im. Imama Chomejniego w Ahwazie w latach 2011–2016

Roohangiz Nashibi, Azar Dokht Khosravi, Esmat Eghbal Bakhtiary, Mozhdeh Shiravi
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 26–30
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94085
Artykuł przeglądowy

Symulacja medyczna w kształceniu pielęgniarek w Polsce

Katarzyna Betke, Agata Ulenberg, Marzena Humańska, Danuta Ponczek, Mirosława Felsmann
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 31–34
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94086
Artykuł przeglądowy

Geny supresorowe jako molekularne markery raka jelita grubego – przegląd najnowszych doniesień

Agnieszka M. Piechowska, Monika Wawszczak, Anna Cedro, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 35–45
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94087
Artykuł przeglądowy

Problem niedożywienia szpitalnego i jego konsekwencje

Monika Pierzak, Grażyna Szczukiewicz-Markowska, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 46–50
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94088
Artykuł przeglądowy

Przerywanie terapii przeciwzakrzepowej u pacjentów poddawanych planowym zabiegom chirurgicznym

Agnieszka Łętek, Łukasz Zandecki, Agnieszka Janion-Sadowska, Anna Polewczyk
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 51–59
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94089
List do Redakcji

Nadtwardówkowa lipomatoza kanału kręgowego – diagnostyka i leczenie

Sebastian Podlewski, Jacek Stypuła
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 60–62
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94091
List do Redakcji

Hipertriglicerydemia jako przyczyna ostrego zapalenia trzustki

Monika A. Kozłowska-Geller, Jacek Bicki
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 63–65
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2020.94092
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.