eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.10

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2022
vol. 38
 
 

 
Artykuł oryginalny

Prokalcytonina jako skuteczne narzędzie w diagnostyce uogólnionych powikłań infekcyjnych u pacjentów z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki

Oleksandr Rotar, Igor Khomiak, Tamara Khristich, Dmytro Hontsariuk, Kateryna Ferfetska, Tetiana Temerivsjka, Viktor Kropyva
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 1–5
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115141
Artykuł oryginalny

Korelacje między zmiennymi postawy ciała i stabilnością posturalną u dzieci

Jacek Wilczyński, Katarzyna B. Bieniek, Kamil Margiel, Piotr K. Sobolewski, Igor Wilczyński, Rafał Zieliński
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 6–13
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115142
Artykuł oryginalny

Czekając na zgodę, by leczyć

Kamila Kocańda
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 14–21
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115143
Artykuł oryginalny

Udar niedokrwienny mózgu u kobiet i mężczyzn – rokowanie wewnątrzszpitalne

Justyna Tracz, Iwona Gorczyca-Głowacka, Marcin Wełnicki, Ewa Kołodziejska, Anita Rosołowska, Artur Mamcarz, Beata Wożakowska-Kapłon
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 22–30
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115144
Artykuł oryginalny

Analiza czynników socjodemograficznych i klinicznych determinujących doświadczenia i satysfakcję z opieki pielęgniarskiej pacjentów oddziału kardiochirurgicznego

Wiesława Kowalska, Anetta Leśnierowska, Ewa Mazur, Katarzyna Szwamel
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 31–43
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115145
Artykuł oryginalny

Wsparcie społeczne a postawy nastolatek w stosunku do ciąży i porodu

Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Anna B. Pilewska-Kozak, Beata Dobrowolska
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 44–53
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115146
Artykuł oryginalny

Wpływ pobrania krwi pępowinowej podczas cięcia cesarskiego na okołoporodową utratę krwi oraz występowanie powikłań

Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Aleksandra Herman, Kinga Kasperek, Grzegorz Swiercz
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 54–58
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115147
Artykuł oryginalny

Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach cech temperamentu i wypalenia zawodowego u pracowników banków

Sabina M. Więsyk, Martyna Płudowska
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 59–67
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115148
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie technik komputerowych w diagnostyce jamy ustnej dzieci

Katarzyna Cieślińska, Katarzyna Zaborowicz, Barbara Biedziak
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 68–73
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115149
Artykuł przeglądowy

Child maltreatment – wykorzystania seksualne, fizyczne, emocjonalne oraz zaniedbania jako potencjalny predyktor zachowań suicydentalnych wśród nastolatków – problem nadal aktualny w Polsce

Grażyna Cepuch, Patrycja Liber, Agnieszka Kruszecka-Krówka
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 74–79
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115150
Artykuł przeglądowy

Zespół kopulastej plamki: przegląd piśmiennictwa

Magdalena Kal, Mateusz Winiarczyk, Bernadetta Płatkowska-Adamska, Anna Walczyk, Dominik Odrobina, Jerzy Mackiewicz
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 80–84
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115151
Opis przypadku

Szczególny typ jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej z tętniakowatym poszerzeniem kanału oraz dostępne metody skutecznego leczenia tego powikłania

Jacek Kurzawski, Łukasz Zandecki, Karolina Piątek, Łukasz Turek, Łukasz Piątek, Magdalena Wawak, Marcin Sadowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (1): 85–88
Data publikacji online: 2022-03-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.115152
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.