eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.10

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3/2019
vol. 35
 
 

 
Artykuł oryginalny

Dwukierunkowa zależność pomiędzy przewlekłą chorobą nerek a migotaniem przedsionków nie występuje u seniorów leczonych ambulatoryjnie

Arkadiusz Bociek, Ada Bielejewska, Martyna Bociek, Tadeusz Dereziński, Andrzej Jaroszyński
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3) 185–189
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88415
Artykuł oryginalny

Nowa metoda przedoperacyjnej selekcji pacjentów z chorobą refluksową przełyku

Siarhei Panko, Henadzi Zhurbenka, Aliaksandr Karpitski, Rostislav Boufalik, Dzianis Vakulich, Andrei Shestiuk, Aliaksandr Ihnatsiuk
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 190-197
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88416
Artykuł oryginalny

Związek między zakażeniem Helicobacter pylori a marskością wątroby u dzieci

Mozhgan Zahmatkeshan, Rahman Matani, Fatemeh Asadian
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 198-202
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88417
Artykuł oryginalny

Stan mikrobiologiczny powietrza miejskiego w miejscach publicznych w okresie jesienno-zimowym

Wioletta Adamus-Białek, Aneta Filipiak, Monika Wawszczak, Aleksandra Woźniak, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 203-209
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88418
Artykuł oryginalny

Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na wiek menarche studentek Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w porównaniu z normami rozwojowymi

Tadeusz Kuder, Edyta Suliga, Ewa Mańka, Olga Frieman
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 210-216
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88419
Artykuł oryginalny

Higiena rąk wśród pracowników ochrony zdrowia – wiedza teoretyczna a skuteczność mikrobiologiczna dezynfekcji rąk w praktyce

Justyna Piwowarczyk, Anna M. Kawalec, Agata Kawalec, Krystyna Pawlas
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 217-223
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88420
Artykuł oryginalny

Psychospołeczne problemy osób starszych

Grażyna Puto, Iwona Repka, Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Dominika Skrzypoń, Ewa Kawalec-Kajstura, Małgorzata Dąbczyńska, Patrycja Zurzycka
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 224-229
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88421
Artykuł przeglądowy

Diagnostyka zespołów z ucisku w praktyce neurologicznej

Dominik Siutka, Katarzyna Bonek, Malgorzata Fudala, Waldemar Brola
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 230-237
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88422
Artykuł przeglądowy

Zarys genezy i przekształcenia szkół medycznych w Kielcach i regionie w latach 1945–2014

Ewa Zaczek-Kucharska, Elżbieta Zawierucha, Dorota Kozieł
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 238-242
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88423
Artykuł przeglądowy

Czy pacjent pod wpływem alkoholu może wyrazić świadomą zgodę na interwencję medyczną?

Kamila Kocańda, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 243-245
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88424
List do Redakcji

Kardiomiopatia takotsubo w przebiegu choroby Hashimoto – opis dwóch przypadków

Małgorzata Zalewska-Adamiec, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Jolanta Małyszko, Sławomir Dobrzycki
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 246-251
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88425
List do Redakcji

Przerzut raka okrężnicy w obrębie robaka móżdżku. Postępowanie neurochirurgiczne

Jarosław Andrychowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 252-254
Data publikacji online: 2019-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.88426
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.