eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.10

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2022
vol. 38
 
 

 
Artykuł oryginalny

Jakie zmiany pozawieńcowe może wykryć radiolog w badaniu metodą tomografii komputerowej serca z bramkowaniem EKG?

Ewa Stochmal, Elżbieta Czekajska-Chechab, Łukasz Wypchło, Jakub Jaskólski
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 263–272
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122382
Artykuł oryginalny

Nawrót arytmii i niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe w ciągu 12 miesięcy po kardiowersji elektrycznej u pacjentów z migotaniem przedsionków stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe

Łukasz Turek, Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Szymon Domagała, Marianna Janion
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 273–286
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122383
Artykuł oryginalny

Siła chwytu oraz względna masa ciała studentek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z Chorwacji i Polski

Magdalena Lelonek, Agnieszka Przychodni, Marija Lorger, Elżbieta Cieśla, Edyta Suliga
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 287–294
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122385
Artykuł oryginalny

Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie nacieku chrząstek w raku krtani

Bartosz P. Wojtera, Mateusz Szewczyk, Wojciech Golusiński
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 295–301
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122386
Artykuł oryginalny

Cechy somatyczne matki, przyrost masy ciała w czasie ciąży oraz parametry krwi a parametry urodzeniowe noworodka

Olga Adamczyk-Gruszka, Agnieszka Przychodni, Jakub Gruszka, Anna Zwierzyńska, Grażyna Nowak-Starz
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 302–310
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122387
Artykuł oryginalny

Ocena wpływu długoterminowego programu fizjoterapii na czynność stawu biodrowego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów: rola miar wyników raportowanych przez pacjenta i obserwowanych przez oceniającego

Agnieszka Lewińska, Piotr Palczewski, Andrzej Cieszanowski, Witold Rongies
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 311–320
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122388
Artykuł oryginalny

Zmienne strukturalne stopy jako istotne predyktory diagnostyczne w ocenie stabilności postawy u dzieci w wieku szkolnym: badanie przekrojowe

Beata E. Szczepanowska-Wołowiec, Paulina Sztandera, Ireneusz Kotela, Marek Żak
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 321–329
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122389
Artykuł oryginalny

Integracja sensoryczna oraz deficyty równowagi i postawa skoliotyczna u chłopców

Jacek Wilczyński, Natalia Habik-Tatarowska
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 330–335
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122390
Artykuł przeglądowy

Mutacje genu PTEN w nowotworach złośliwych – przegląd systematyczny oraz implikacje kliniczne w leczeniu nowotworów

Magdalena M. Kołomańska, Łukasz Nawacki, Łukasz Madej, Jarosław Matykiewicz, Aldona Kubala-Kukuś, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 336–350
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122392
Artykuł przeglądowy

Wypalenie zawodowe wśród europejskich pielęgniarek psychiatrycznych – metaanaliza badań z wykorzystaniem kwestionariusza MBI

Aleksandra Ł. Łopatkiewicz, Michalina Mańk, Jantoni Mikulski, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Edyta Krzych-Fałta
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 351–360
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122393
Artykuł przeglądowy

Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego – przegląd

Karol Maciejewski, Barbara Buchalska, Małgorzata Solnik, Marta Fudalej, Andrzej Deptała, Anna Badowska-Kozakiewicz
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 361–376
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122394
Artykuł przeglądowy

Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce dołka rozwojowego nerwu wzrokowego – przegląd piśmiennictwa

Magdalena Kal, Mateusz Winiarczyk, Bernadetta Płatkowska-Adamska, Jerzy Mackiewicz, Dominik Odrobina
Medical Studies/Studia Medyczne 2022; 38 (4): 377–381
Data publikacji online: 2022-12-16
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2022.122396
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.