facebook linkedin twitter
 
ISSN: 2081-2477
Kardiologia Oparta na Faktach
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt
1/2011
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Diagnostyka obrazowa i wady serca
Zwężenie zastawki aortalnej – podstawy patomorfologiczne rozwoju choroby

Wojciech Seniuk
,
Tatiana Mularek-Kubzdela
,
Janusz Tarchalski
,
Stefan Grajek

Kardiol Op Fakt 2011; 1: 79–85
Data publikacji online: 2011/02/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Proces starzenia prowadzi do szeregu zmian strukturalnych i czynnościowych w obrębie układu krążenia [1]. Niezależnie od występowania chorób towarzyszących, u większości starszych osób obserwuje się szereg charakterystycznych zmian strukturalnych w sercu i naczyniach krwionośnych. Jedną z najważniejszych jest zmniejszenie elastyczności i zwiększenie sztywności naczyń tętniczych [1, 2]. Naczynia stają się wydłużone i kręte. Cechują się poszerzeniem światła oraz pogrubieniem ściany, zwłaszcza w obrębie blaszki wewnętrznej (intima ) i środkowej (media) [3].

Zmiany w obrębie aorty i dużych naczyń tętniczych prowadzą do zwiększenia obciążenia następczego lewej komory serca, podwyższenia skurczowego ciśnienia tętniczego oraz przerostu i innych zmian w obrębie mięśniówki lewej komory serca, co z kolei powoduje wydłużenie okresu relaksacji lewej komory podczas rozkurczu [1, 2, 4, 5]. Dochodzi ponadto do zmniejszenia liczby komórek rozrusznikowych serca i tym samym do zwolnienia częstości pracy serca oraz do utraty pewnej liczby miocytów i przerostu pozostałych [4]. Zwłóknienie szkieletu łącznotkankowego serca wiąże się ze zwapnieniem zastawki aortalnej i korzenia aorty oraz uszkodzeniem pęczka Hisa [1]. Prowadzi to w konsekwencji do zmniejszenia reaktywności na stymulację beta-adrenergiczną, zmniejszenia odpowiedzi ze strony baroreceptorów i chemoreceptorów oraz wzrostu stężenia krążących katecholamin [1, 2, 4]. Wszystkie te zmiany stanowią „morfologiczny substrat” dla: izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego, zaburzeń fazy rozkurczu i niewydolności serca, zaburzeń przewodzenia wewnątrzsercowego oraz zwapnienia zastawki aorty, a więc chorób często obserwowanych u osób w podeszłym wieku [1].

Zmiany o charakterze degeneracyjnym w obrębie zastawki aorty, jak podają Rajamannan i wsp. [6], zostały opisane po raz pierwszy w 1854 r. przez irlandzkiego lekarza i naukowca Williama Stokesa (1804–1878) w dziele pod tytułem The diseases of the heart and aorta. Autor zaobserwował, że wskutek zwapnienia średnica zastawki może być zwiększona lub zmniejszona. Opisał także, że wzdłuż zastawki występują ogromne „skostniałe” narośla, powodujące jej zniszczenie oraz że na komorowej powierzchni zastawki może występować złóg „miażdżycowy”, któremu często towarzyszy tłuszczowe zwyrodnienie serca [6]. Kolejne...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe