en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Editorial

Online publish date: 2008/07/09
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Szanowni Państwo,
Wśród prac oddawanych do publikacji w Reumatologii dominuje w ostatnich miesiącach temat zastosowania leków biologicznych w reumatologii. Publikacje te obejmują całość zagadnienia, a więc zdobyte doświadczenia po stosowaniu dostępnych w Polsce preparatów, kryteria doboru chorych i wskazania do stosowania tych leków w reumatoidalnym zapaleniu stawów, a także dalsze możliwości modyfikowania odpowiedzi immunologicznej chorych na układowe zapalne choroby tkanki łącznej nowymi preparatami. Z obowiązku redaktora zastanawiałem się, czy postępujemy słusznie, poświęcając większość miejsca w zeszycie jednemu tematowi, ale wydaje mi się, że podobne wrażenie dominowania tematu leczenia biologicznego odniosły osoby uczestniczące w czerwcowym Kongresie EULAR w Paryżu. Niedaleka przyszłość jak zawsze zweryfikuje panujący obecnie trend, by orzec, czy mamy do czynienia z przemijającą modą, czy wchodzimy na nową drogę postępowania terapeutycznego. Dla lekarzy praktyków publikujemy prezentacje dwóch bardzo rzadkich, ale też i bardzo interesujących przypadków, a mianowicie zespołu Andersen i Tawila oraz wrodzonej alkaptonurii. Na koniec mamy przyjemność przekazać Państwu niezwykle istotną dla naszego środowiska wiadomość. Otóż w odpowiedzi na staranie wydawnictwa Termedia otrzymaliśmy z Thompson Reuters Scientific Institute certyfikaty potwierdzające indeksację Reumatologii w Science Citation Index Expanded (Sci-Ex). Oznacza to, że od liczby cytowań prac publikowanych w Reumatologii zależy przyznanie nam pierwszego impact factor. Otrzymaliśmy szansę i to od nas zależy, czy będziemy potrafili ją wykorzystać, czy nadal będziemy narzekać, że nikt nie dostrzega naszej wielkości. Aby pomóc osobom, które mają trudności z pisaniem w języku angielskim, Wydawnictwo zatrudni tłumacza, żeby dobre prace pisane w języku polskim były dostępne dla czytelników anglojęzycznych. Zachęcamy i czekamy!

redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Jacek Pazdur


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.