eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
4/2008
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 

Editorial

Waldemar Banasiak

Post Kardiol Interw 2008; 4, 4 (14): 158
Online publish date: 2008/12/01
Article file
- Słowo wstepne.pdf  [0.03 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Czy warto było zorganizować w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu sesję poświęconą problemom hematologicznym i nefrologicznym u chorych z ostrym zespołem wieńcowym? Odpowiedź sama ciśnie się na usta: tak, warto było zaprosić ekspertów z dziedziny hematologii – prof. Jadwigę Dwilewicz-Trojaczek i nefrologii – prof. Andrzeja Więcka, i poznać ich spojrzenie, jakże odmienne w wielu aspektach od tego, które zaprezentowali doc. Dariusz Dudek i dr Maciej Karcz. Osobiście uważam, że klasę kardiologa poznaje się nie tylko po umiejętnym uporaniu się z tzw. typowym przypadkiem ostrego zespołu wieńcowego, ale po poradzeniu sobie w sytuacji współistnienia innych, pozakardiologicznych problemów. Właśnie tego typu sytuacje kliniczne są niebywałym wyzwaniem dla kardiologów z uwagi na fakt praktycznej konfrontacji z pytaniami, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wielokrotnie sam w trakcie kontaktów z chorymi z ostrym zespołem wieńcowym waham się, jaką podjąć ostateczną decyzją i nie mając podparcia w wynikach badań z randomizacją i standardach, wspieram się własnym i moich współpracowników doświadczeniem, ale nigdy nie rezygnuję z uzyskania potwierdzenia lub konkretnego rozwiązania wynikającego z konsultacji z lekarzami reprezentującymi inne specjalności medyczne. W tych sytuacjach często doznaję uczucia, że problem, przed którym stanąłem, był niezwykle prosty do rozwiązania dzięki wiedzy i umiejętnościom konsultujących. Każdy tego typu przypadek uczy niezwykłej pokory i docenienia korzyści wynikających ze współpracy z innymi specjalistami. Współczesna kardiologia, w związku z coraz bardziej intensywną i agresywną terapią u chorych z ostrym zespołem wieńcowym, stawia przed nami kolejne wyzwania, które wymagają dokonywania w każdym przypadku wyboru między potencjalnymi korzyściami terapeutycznymi a możliwymi powikłaniami wynikającymi z jej stosowania. Te codzienne rozważania urastają do rangi poważnego problemu w sytuacji współistnienia zaburzeń hematologicznych lub nefrologicznych. Wierzę, że przedstawienie na łamach Postępów w Kardiologii Interwencyjnej opinii prezentowanych przez ekspertów z dziedziny hematologii i nefrologii, a także kardiologów w kontekście ostrego zespołu wieńcowego spotka się z zainteresowaniem Czytelników, którzy muszą się liczyć w każdej chwili w koniecznością zmierzenia się z podobnymi problemami w swojej codziennej praktyce.


prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław
Copyright: © 2008 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe