eISSN: 2299-0054
ISSN: 1895-4588
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
Current issue Archive Videoforum Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2007
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 

Editorial

Tadeusz Wróblewski

Online publish date: 2007/10/03
Article file
- wstepniak.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Szanowni Czytelnicy, członkowie Sekcji


oraz sympatycy Wideochirurgii
!
Pod koniec czerwca w miejscowości Słok koło Bełchatowa odbyło się kolejne, XIII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wideochirurgii. Przypadło ono na bardzo trudny okres strajków w wielu szpitalach. Odbiło się to z pewnością na frekwencji, która okazała się znacznie niższa niż w latach poprzednich. W moim odczuciu, poziom merytoryczny Sympozjum był bardzo wysoki. Poziom organizacyjny niech ocenią sami uczestnicy. W przeddzień Sympozjum odbyła się I edycja kursu teoretycznego Podstawy laparoskopii, pierwszego etapu w celu otrzymania dyplomu Sekcji Wideochirurgii, w której wzięło udział prawie 100 uczestników. W związku z upływem dwuletniej kadencji, Walne Zgromadzenie Sekcji wybrało Zarząd na następne 2 lata. Sprawozdanie z Sympozjum znajdziecie Państwo w tym numerze kwartalnika.
Z tego miejsca jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział w Sympozjum. Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się partnerom Sekcji i sponsorom, bez wsparcia których organizacja tak ważnego dla polskiej chirurgii sympozjum byłaby niemożliwa.
.

Z najlepszymi pozdrowieniami.
dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski

redaktor naczelny

prezes Sekcji Wideochirurgii TChP
Copyright: © 2007 Fundacja Videochirurgii This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
  
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe