en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2010
vol. 48
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Exchange of Therapeutic Excellence in Rheumatoid Arthritis “extRA”
Toronto, July 8-9, 2010

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2010; 48, 5: 358-359
Online publish date: 2010/11/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 8–9 lipca 2010 r. w słynnym Mount Sinai Hospital w Toronto odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie reumatologii, ze szczególnym naciskiem na problematykę reumatoidalnego zapalenia stawów. Nosiło ono nazwę „Exchange of Therapeutic Excellence in Rheumatoid Arthritis”, a określono je akronimem „extRA”. W Rebecca MacDonald Centre for Arthritis and Autoimmune Disease, kierowanym przez prof. dr. Edwarda C. Keystone’a, spotkało się 17 uczestników szkolenia z różnych krajów. W kursie uczestniczyli reumatolodzy z Francji (Patrick Boumier), Niemiec (Jürgen Wollenhaupt), Irlandii (Mark Phelan i Killian O’Rourke), Jamajki (Désirée Tulloch-Reid), Kataru (Samar Abdul Razaq Al-Emadi i Mohamed Hammoudeh), Tajwanu (Hsin-Hua Chen, Kuang-Yung Huang, Cheng-Han Wu) i Turcji (Ender Terziog˘lu). Z Polski w kursie udział wzięli Marzena Olesińska i Eugeniusz J. Kucharz. Trzy osoby uczestniczące w kursie reprezentowały kraj gospodarzy, w tym przybyła z Argentyny do Kanady Ines Colmegna.
Zebranych przywitał kierownik kursu Edward C. Keystone, po czym pierwszy wykład wygłosiła Katherine Simonovitch. Nosił on tytuł Genetic dissection of rheumatoid arthritis – the end of the beginning. Drugi wykład, zatytułowany Newer therapeutic approaches in systemic lupus erythematosus, wygłosił Murray Urowitz.
Po zwiedzaniu ośrodka w sesji popołudniowej o roli limfocytów B w patogenezie i terapii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów mówił kierownik kursu. Pierwszy dzień szkolenia zakończyły wykłady o roli badania ultrasonograficznego w reumatologii (Maggie Larché) oraz postępach w wykrywaniu i leczeniu zapaleń naczyń (Simon Carette).
Wieczorem pierwszego dnia uczestnicy spotkali się na kolacji w restauracji mieszczącej się w słynnej CN Tower w Toronto.
Drugi dzień szkolenia rozpoczął wykład o perspektywach poszukiwań nowych leków biologicznych i małocząsteczkowych leków, które mogą mieć zastosowanie w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów („Emerging biologics and small molecules in rheumatoid arthritis”), wygłoszony przez Edwarda C. Keystone, po czym Shahin Jamal mówiła o bezpieczeństwie leczenia biologicznego („Safety update of biologic therapy in rheumatoid arthritis”). Kolejny punkt kursu był inny niż pozostałe, a było nim omówienie przypadków przedstawianych przez uczestników kursu z obszerną dyskusją. W ostatnim punkcie programu kierownik kursu omówił i zademonstrował wybrane zagadnienia badania fizykalnego w ocenie zmienionych zapalnie...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.