eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
3/2017
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short report

II Międzynarodowa Konferencja „Opieka hospicyjna – dziś i jutro” – 14 października 2017 r., Białystok

Urszula Kościuczuk, Piotr Jakubów, Dominik Andrzej Panasiuk, Agnieszka Mijalska

View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W październiku 2017 r. w Hospicjum Stacjonarnym „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Opieka hospicyjna – dziś i jutro”, która była kolejnym, już szóstym, spotkaniem z cyklu „Leczenie Bólu oraz postępowanie terapeutyczne u pacjentów hospicyjnych”. Głównymi tematami poprzednich konferencji były m.in.: współczesna farmakoterapia bólu i objawów somatycznych, zastosowanie metod ultra­sonograficznych i metody leczenia inwazyjnego w hospicjum oraz opieka paliatywna w kardiologii i kardiochirurgii. Inauguracja współpracy międzynarodowej w ramach cyklu „Opieka hospicyjna – dziś i jutro”, odbyła się w 2016 r. na Białorusi, a w tym roku konferencja międzynarodowa została zorganizowana po raz pierwszy w Polsce.
Honorowym patronatem konferencję w Białymstoku objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski oraz Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku – prof. dr hab. Janusz Kłoczko. Organizatorami spotkania byli: dr n. med. Tadeusz Beszta-Borowski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, dr n. med. Piotr Jakubów – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej, dr n. o zdrowiu Agata Panas – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz dr n. med. Dorota Elżbieta Kazberuk – przewodnicząca Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Swoją obecnością uczestników zaszczycili oraz wykazali się aktywnym udziałem w moderacji i prowadzeniu dyskusji podczas paneli tematycznych: prof. dr hab. Maria Winnicka z Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Janusz Braszko z Zakładu Farmakologii Klinicznej oraz prof. dr hab. Adam Hołownia z Katedry Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
W trzech sesjach podjęto zagadnienia dotyczące aktualnych problemów organizacji opieki paliatywnej oraz leczenia chorych. Konferencję rozpoczął dr n. med. Piotr Jakubów uroczystym przywitaniem wszystkich prelegentów i uczestników oraz przedstawił główne zagadnienia konferencji, która podzielona była na trzy bloki tematyczne.
Pierwszy panel tematyczny rozpoczęła dr n. med. Maryna Rubach z Instytutu Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie wykładem o aktualnych wytycznych postępowania w terapii bólu nowotworowego. Doktor Rubach jako jedyna...


View full text...
Quick links
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe