eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2021
vol. 27
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
In memoriam

In memoriam of Professor Leszek Szewczyk

Iwona Beń-Skowronek

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (2): 69
Online publish date: 2021/06/20
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 stycznia 2021 r. odszedł do wieczności Pan prof. dr hab. Leszek Szewczyk, były Prorektor do spraw Nauki Akademii Medycznej w Lublinie, wieloletni kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.
Był wspaniałym, życzliwym i serdecznym człowiekiem.
Profesor Leszek Szewczyk urodził się 26 kwietnia 1941 r., dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1964 r. na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie, zaś dyplom magistra psychologii na Wydziale Filozofii KUL w 1969 r. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1991 r. Był specjalistą w zakresie pediatrii, psychologii klinicznej, endokrynologii i diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Wieloletni konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii. Był członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka PAN, a od 1999 r. przewodniczącym tego Komitetu, zaś od 2007 r. przewodniczącym Komisji Endokrynologii i Diabetologii.
Profesor Leszek Szewczyk był kierownikiem wielu specjalizacji w dziedzinie pediatrii, endokrynologii i diabetologii. Promotor 25 doktoratów i ok. 200 prac magisterskich z zakresu pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Recenzent ok. 70 doktoratów, kilkunastu rozpraw habilitacyjnych i kilkunastu dorobków naukowych dotyczących tytułu profesora.
Profesor Leszek Szewczyk był członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, a po przekształceniu – Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. W Towarzystwie pracował bardzo aktywnie. Od 2002 roku był Redaktorem Naczelnym „Endokrynologii Pediatrycznej” – czasopisma wydawanego pod egidą PTEiDD. Przewodniczył Kapitule Medalu im. Tadeusza Pawlikowskiego i sam był odznaczony tym medalem. W uznaniu wieloletnich zasług został Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Był wieloletnim Przewodniczącym Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i zapoczątkował wówczas współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w sprowadzaniu pomp insulinowych dla polskich dzieci. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe