eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2003
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 

Indeks autorów

Współcz Onkol (2003) vol. 7, 10 (813-814)
Online publish date: 2003/12/17
Article file
- Indeks autorow.pdf  [0.05 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Indeks autorówAndryskowski G. 789

Asendrych A. 32

Balcerska A. 333, 656

Banasiewicz T. 754

Baranowska A. 710

Baranowski P. 710

Barzał J. 795

Behrendt K. 742

Bień E. 333, 656

Bigda J. 460

Bodnar L. 412, 420, 497, 702

Boguradzki P. 39

Brzozowski K. 302

Ceglarek B 317

Chabielska E. 738

Charliński G. 39

Chlabicz M. 466, 738

Chmielarz A. 346

Chmielnik E. 346

Cybulski Z. 404

Darewicz B 401, 466, 738

Deptała A 32, 45

Dębniak B 214

Dobrogowski J. 528

Dobrzańska-Paprocka Z. 460

Domel T. 401, 466

Drozdowska A. 676

Dymnicka M. 364

Dyzmann-Sroka A. 148

Dziadziuszko R. 668

Dziewirski W. 580

Figurska M. 589

Fila A. 286

Gajęcka M. 248

Gałek L. 401

Gawędzki W. 260

Głuszewski W. 787

Golusiński P. 754

Gorczewski K. 62

Gorzel M. 401, 466

Goździewicz J. 107

Góraj E. 140

Górecka K.M. 260

Górnasiowa M. 795

Grabiec A. 404

Grobelny I. 777

Grochowalski M. 754

Grudziński J. 777

Grzela M. 134, 687

Grzybowska E. 742

Hilgier M. 528

Horbowska J. 220

Huras B 441

Hyży-Topolewska A. 116

Jakóbisiak M. 625

Jarmuż M. 254

Jassem J. 160, 166, 171, 185, 193, 198, 668

Jaśkiewicz J. 777

Jereczek-
Fossa BA. 176

Jeziorski A. 635

Jędrzejczak T. 580

Jędrzejczak W.W. 6, 24, 594

Josephs D. 54

Kaluba-Skotarczak A. 754

Kałmuk A. 441

Kamiński A. 54

Karpisiewicz M. 102

Kisiel E. 377

Kłosiński P. 107, 710

Komarnicki M. 692

Konopko M. 466

Korniluk J. 302, 497, 795

Kowalska B 107

Kozłowski W. 564

Kruk S. 710

Kruk-Zagajewska A. 264

Kryj M. 346

Krzakowski M. 604

Krzemieniecki K. 772

Krzemińska-Jaśkowiak E. 404

Kudelski J. 401, 466

Kujawski M. 240, 248

Kuśmierz D. 80

Kwias Z. 759

Kycler W. 102

Lange D. 742

Langiewicz P. 611, 619

Lasek-Kryj M. 346

Leppert W. 504

Leśniewski-Kmak K. 116, 228, 611, 619, 795

Lewandowska A. 687

Lewandowski K. 470

Lisiecki J. 107, 710

Lizak A. 441

Lutwin E. 377

Łoziński C. 102

Łożyńska-Podhrebelna D. 684

Łuczak J. 504

Łukasik A. 286
von
Mach-Szczypiński J. 396

Mackiewicz A. 626

Magnowski P. 122

Magoń M. 24

Magura-Witkowski M. 710

Majewski W. 476

Małecki M. 90

Markiewicz-Grochowalska A. 754

Markowicz S. 630

Matuszak M. 470

Matuszewska K. 160, 171

Matuszewski M. 160, 171

Mazurek
U. 80, 286

Mądrzak J. 795

Michalak M. 662

Michalski B 80, 286

Miedzińska-Maciejewska M. 412, 420, 497, 702

Milecki P. 339, 364, 759

Misiak M. 381

Miszczyk L. 294, 371, 476

Morysiński T. 601

Myślińska W. 148

Nasierowska-Guttmejer A. 580

Nejc D. 635, 641

Niziołek A. 754

Nowaczyk M. 68

Nowak-Markwitz E. 122, 662

Nowara E. 767

Nowecki Z.I. 580

Nowicka E. 742

Nowicki A. 326

Nurzyńska D. 18

Nurzyński P. 302

Nyka W. 777

Olejnik M. 122

Olenderczyk W. 148

Olewniczak S. 396

Olszewska M. 556

Omyła-Staszewska J. 45

Osiecki M. 302

Paluszewska M. 12

Paprocka J. 619

Paprocka-Langiewicz J. 611

Patera J. 564

Pawlak W.Z. 482, 548, 611, 714, 795

Pawlicki M. 772

Piekarski J. 635

Pieńkowski A. 580

Piotrowski T. 356, 364

Plewicki G. 346

Pluta P. 635

Pordzik P. 286

Poręba R. 80, 286

Prudło I. 441

Renkielska A. 777

Rogozińska-Szczepka J. 742

Rolski J. 772

Różycki J. 116

Rucińska M. 68

Rudnicka L. 556

Ruka W. 580

Rutkowski P. 580

Rydzanicz M. 248

Rymarczyk-Wciorko M. 148

Sałamacha M. 580

Sarosiek T. 302, 611, 619

Senkus-Konefka E. 185, 198, 206

Sieja K. 396

Sielużycka J. 569

Skowronek J. 356

Skrzydlewski Z. 401, 738

Słomian G. 346, 371, 767

Słowik-Gabryelska A. 127

Słowińska M. 556

Sokołowski J. 127

Sokół M. 62

Sosińska-Mielcarek K. 206

Spaczyński M. 122, 662

Stankiewicz A. 589

Stanosz M. 396

Stanosz S. 396

Styczyński J. 312

Suwiński R. 346, 742, 767

Szajda S. 401, 466, 738

Szawłowski A. 307

Szczęch B 148

Szczylik C. 302, 412, 497, 548, 619, 702, 795

Szenajch J. 594

Szkaradkiewicz A. 96

Szostakiewicz B 668

Szoszkiewicz R. 428, 434

Szpakowski M. 307

Szukała K. 240

Szyfter K. 240, 248, 254, 260, 276, 339

Szymała K. 692

Talaga Z. 404

Teresiak E. 102

Teresiak M. 102

Twarkowski P. 302

Urban A. 294

Utracka-Hutka B 742, 767

Wawrocka-Pawlak M. 482, 548, 714

Wątek M. 377

Wcisło G. 302, 420, 497, 702

Wełnicka-Jaśkiewicz M. 198

Werel T. 738

Wesołowska I. 476

Węgorzewski K. 619

Wideł M. 346

Wierzbicka M. 248, 264, 276

Wilczok T. 80, 286

Windorbska W. 127, 687

Witkowski W. 572

Wojnerowicz C. 102

Wojtacki J. 68, 116, 449

Wosicka T. 148

Wydmański J. 476

Wysocka B 166

Wysocki P.J. 626

Zagórski Z.P. 787

Załuski J. 428, 434

Zaucha R. 193, 795

Zeman M. 346

Zemełka T. 772

Zieliński T. 80

Zientek H. 742

Ziobro M. 772

Ziółkowska E. 684, 687

Żołnierek J. 302, 611

Żukowski P. 302

Żurawski Z. 580


Copyright: © 2003 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe