eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2008
vol. 12
 
Share:
Share:
more
 
 

Index of authors 2008

Online publish date: 2009/02/18
Article file
- indeks autorow.pdf  [0.02 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Indeks autorów prac opublikowanych w 2008 r.

Badowska W 410

Bajdor P 421

Barańczyk-Kuźma A 51

Barinow-Wojewódzki A 77

Bartnik W 349

Bartoszek M 429

Bednarek AK 153

Białożyt M 276

Biedka M 192, 261, 406

Bilińska M

Blecharz P 6, 143,179

Bocian R 30, 234, 290

Bodalski J 116

Brużewicz Sz 20, 380

Byczewska M 153

Chorąży M 111, 421

Chrzanowska A 51

Cywiński J 234, 290

Dadan J 25

Dancewicz M 370

Depta A 234

Dębski R 16

Dłużniewska A 116

Dmoszyńska A

Dobrogowski J 139

Drożyńska E 116

Drucis K 212

Duda W 333

Dudziak M 25

Dymek P 95

Dziki A 234, 290

Filip A 205

Frączek-Błachut B 272

Gapińska B 84

Geleta M 425

Gil L 173

Gliński B 95, 272

Głasek J 111

Godlewski J 217

Golusiński W 107

Golusiński P 107

Graboń W 51

Grabowski J 11

Grajek Z 25

Grela-Wojewoda A 363

Helbig G 459

Heleniak H 121

Jakubowicz J 6, 143, 179, 272

Jastrzębski T 212

Jaszczyńska-Nowinka K 11

Joks M 162

Jośko J 168

Karczewska-Dzionk A 384

Karczmarek-Borowska B 72, 205

Kardymowicz H 261

Kata D 459

Kawecki J 333

Kawiecka-Dziembowska B 196

Kazanowska B 116

Klimowicz A 192

Kluk A 107

Kłaniewski T 380

Kocot-Kępska M 139

Komarnicki M 173

Kopacz A 212

Kopczyńska E 255, 261, 370

Kopera M 459

Korzeniowski S 1

Kościelna H 228

Kowalewski J 65, 184, 370

Krawczyk M 459

Krymski J 25

Krzemieniecki K 38

Krzemień S 459

Krzystek-Małecka H 143, 179

Kula Z 184, 279

Kulpa J 1

Kuniej T 380

Kupajski M 276, 333

Kurowska K 228, 283, 388, 429

Kurylak A 116

Kurzawa P 222

Kusztal E 308

Kuźmiuk J 25

Kwinta Ł 45, 99

Langiewicz P 308

Leppert W 246

Lewandowski K 162

Licznerska G 217

Łuczyńska E 1

Łukaszczyk-Wideł B 187

Majewski P 107

Majkowicz M 84, 246

Słysz A 90

Makarewicz R 192, 196, 261, 406

Maliszewski D 212

Markiewicz W 25

Markowska J 11, 56

Mądry R 11

Meller A 395, 400

Mendrek W

Mielcarz G 77

Mielczarek-Puta M 51

Milecki P 354

Mituś J 6

Młynarski W 116

Molenda W 380

Molong Ł 425

Mrochem J 349

Mucha-Małecka A 272

Nasiek-Palka A 421

Niemiec M 374

Nowaczyk P 222

Nowicki A 65

Nurzyńska-Flak J 116

Nurzyński P 308

Oborska S 308

Obrocka B 308

Okraszewski J 30

Olofsson J 107

Opolski G 318

Orłowski K 25

Osmańska M 196

Piątkowska M 16

Pietniczka-Załęska M 116

Pietrusińska E 406

Placek W 192

Plechowska Z 388

Płuciennik E 153

Pogorzała M 16

Półrolniczak A 454

Prochowska E 384

Puchalski Z 25

Puławska M 72

Rachtan J 425

Rafał Stec R 301

Ratman K 168

Wache A 173

Ratman R 168

Reinfuss M 143, 179

Rolski J 363, 374

Róg M 25

Rubiś B 454

Rutkowski T 133

Rybczyńska A 116

Rybczyńska M 454

Rychłowska-Pruszyńska M 116,

Ryś J 6, 95

Ryś M 415

Sala N 25

Sas-Korczyńska B 1

Secasan CC 441

Seta K 153

Seweryn M 459

Sędłak A 65

Składowski K 133, 187

Skoczek M 363

Skotnicki P 6, 143, 179

Snarska J 25

Sobański A 25

Sokołowski A 425

Solarz E 116

Stanisławiak J 56

Stanosz S 61, 128, 267

Stańko M 148

Stella-Hołowiecka B 459

Styczyński J 16

Suder E 380

Szarszewska M 11

Szatkowski W 143, 179

Szczylik C 301, 308, 318

Szedel A 276, 333

Szefer J 184

Szmit S 318

Szyszkowska A 72

Śmigielska M 240

Świątoniowski G 20, 380

Świeboda-Sadlej A 121

Tartas M 84

Tenderenda M 217

Murawa D 222

Tkocz M 276, 333

Tołwiński W 25

Tujakowski J 196

Turkowska J 283

Tyrakowski T 261, 370

Urbanska-Ryś H 415

Usnarska-Zubkiewicz L 448

Usowicz H 25

Walasek T 95

Walkiewicz M 84

Wasielica M 25

Waśko-Grabowska A 308

Waśniewska E 107

Wcisło G 301, 324

Weishof A 279

Weiss-Rostkowska W 192

Wiąk Z 111

Widawska A 425

Wideł M 187

Wieczorek M 116,

Wieczorkiewicz A 459

Windorbska W 400

Wiśniewski T 395

Wiśniewski T 400

Woźniak-Wiśniewska A 395

Wójcik E 1

Wroński K 30, 35, 153, 201, 234, 290

Wysocki PJ 295, 343, 384

Zalewska-Szewczyk B 116

Załuska J 384

Załuski J 384

Zarzycka M 395, 400

Zegarski W 279

Ziaja D 333

Ziółkowska E 192, 395, 400, 406

Zmorzyński Sz 205

Żelazowski MJ 153

Żmurko R 425

Żołnierek J 295, 308, 314
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe