eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Is it possible to standardize the treatment of primary spontaneous pneumothorax? Part 1: etiology, symptoms, diagnostics, minimally invasive treatment

Wojciech Rokicki, Marek Rokicki, Jacek Wojtacha, Marek Filipowski, Agata Dżejlili, Damian Czyżewski

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 322-327
Autorzy niniejszego doniesienia przedstawiają historię leczenia samoistnej pierwotnej odmy opłucnowej (SPOO), etiologię jej powstania, objawy kliniczne oraz metodykę diagnostyki. Ponadto omawiają mało inwazyjne metody jej leczenia, takie jak nakłucie i drenaż jamy opłucnej oraz pleurodezę chemiczną. Przedstawiają wady i zalety każdej z tych metod, podkreślając, że zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami powinny stanowić pierwszą linię postępowania lekarskiego w leczeniu SPOO.

The authors of this report present the history of primary spontaneous pneumothorax (PSP) treatment, its etiology, clinical symptoms, and diagnostic methodology. Further, they discuss minimally invasive methods of treating PSP such as thoracentesis and chemical pleurodesis. They discuss the pros and cons of each method, emphasizing that, according to the international recommendations, they should be used as the first line of treatment for PSP.
słowa kluczowe:

odma opłucnowa, nakłucie, drenaż, pleurodeza chemiczna

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe