eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank

EDITORIAL OFFICE

Address
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Szpital w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. +48 61 6654200
e-mail: dyszkiewicz@wp.pl, bperek@ump.edu.pl

honorary editor-in-chief
Marian Zembala (Zabrze)


editor-in-chief
Wojciech Dyszkiewicz (Poznań)

managing editor
Bartłomiej Perek (Poznań)

co-editors
Janusz Skalski (Kraków)
Jerzy Kołodziej (Wrocław)
Zbigniew Krasiński (Poznań)


PUBLISHER

Address
Termedia Publishing House
Kleeberga 2
61-615 Poznan
phone/fax +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Warsaw Office

phone/fax: + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

President of the Management Board of the Termedia Publishing House
Janusz Michalak

Production Editor
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Marketing and Advertising
phone +48 61 822 77 81 ext. 508
mobile +48 500 259 984
a.jozwiak@termedia.pl

Distribution and Subscriptions
phone/fax: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.