eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
120.54

GOOGLE H5
5

VIEW ARTICLES
CiteScore 2020
0.5
 

 
Case report

Nagły zgon z powodu hipertermii złośliwej podczas znieczulenia ogólnego

Katarzyna Wochna, Agnieszka P. Jurczyk, Wojciech Krajewski, Jarosław Berent
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 7-10
Online publish date: 2014-10-16
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46010
Case report

Niecodzienny przypadek samobójczego zatrucia tlenkiem węgla przy użyciu przenośnego grilla ogrodowego

Filip Bolechała, Marcin Strona
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 15-20
Online publish date: 2014-10-16
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46109
Commentary

1st Congress of ISFRI 14-15.05.2012 Zurich

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 21
Online publish date: 2014-10-16
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46110
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe