eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
1/2013
vol. 63
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Case report

Nagły zgon z powodu hipertermii złośliwej podczas znieczulenia ogólnego

Katarzyna Wochna
,
Agnieszka P. Jurczyk
,
Wojciech Krajewski
,
Jarosław Berent

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 7-10
Online publish date: 2014/10/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W prezentowanej pracy autorzy przedstawiają przypadek hipertermii złośliwej. Omawiana jest sprawa zgonu 4-letniego chłopca, który pod opieką rodziców zgłosił się na leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym. Początkowo zabieg przebiegał prawidłowo, jednakże nieoczekiwanie wystąpiły powikłania w postaci zaburzeń rytmu serca, wzrostu temperatury ciała i sztywności mięśni, charakterystyczne dla hipertermii złośliwej. Pomimo przeprowadzonej akcji resuscytacyjnej i pomocy zespołu pogotowia ratunkowego, pacjent zmarł.
keywords:

opinia sądowo-lekarska, hipertermia złośliwa, znieczulenie ogólne

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe