eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
1/2013
vol. 63
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Case report

Nagły zgon z powodu hipertermii złośliwej podczas znieczulenia ogólnego

Katarzyna Wochna
,
Agnieszka P. Jurczyk
,
Wojciech Krajewski
,
Jarosław Berent

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 7-10
Online publish date: 2014/10/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W prezentowanej pracy autorzy przedstawiają przypadek hipertermii złośliwej. Omawiana jest sprawa zgonu 4-letniego chłopca, który pod opieką rodziców zgłosił się na leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym. Początkowo zabieg przebiegał prawidłowo, jednakże nieoczekiwanie wystąpiły powikłania w postaci zaburzeń rytmu serca, wzrostu temperatury ciała i sztywności mięśni, charakterystyczne dla hipertermii złośliwej. Pomimo przeprowadzonej akcji resuscytacyjnej i pomocy zespołu pogotowia ratunkowego, pacjent zmarł.
keywords:

opinia sądowo-lekarska, hipertermia złośliwa, znieczulenie ogólne

FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe