eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
120.54

GOOGLE H5
5

VIEW ARTICLES
CiteScore 2020
0.5
 

 
Original paper

Post-mortem computed tomography (PMCT) and PMCT-angiography after transvascular cardiac intervention

Beatrice Vogel, Axel Heinemann, Axel Gehl, Iwao Hasegawa, Wilhelm-Wolfgan Höpker, Chanasom Poodendaen, Antonios Tzikas, Helmut Gulbins, Hermann Reichenspurner, Klaus Püschel, Hermann Vogel
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 255-266
Online publish date: 2014-10-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46178
Original paper

Powieszenia w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy w latach 2000-2010

Barbara Sumińska-Ziemann, Elżbieta Bloch-Bogusławska
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 267-271
Online publish date: 2014-10-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46299
Original paper

Oczekiwania wobec uczestnictwa medyków sądowych w oględzinach zwłok na miejscu ich ujawnienia – wyniki ankiety przeprowadzonej wśród prokuratorów w województwie mazowieckim

Aleksandra Borowska-Solonynko, Agnieszka Dąbkowska, Dorota Samojłowicz, Wojciech Kwietniewski, Wojciech Sadowski
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 272-276
Online publish date: 2014-10-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46300
Original paper

Flora bakteryjna w próbkach krwi rutynowo pobranych do badań na zawartość etanolu podczas autopsji

Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk, Stefania Giedrys-Kalemba, Zygmunt Sagan, Stanisław Wolski
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 277-282
Online publish date: 2014-10-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46301
Case report

Przypadki obrażeń rąbanych głowy bez skutku śmiertelnego

Magdalena Cychowska, Elżbieta Bloch-Bogusławska
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 283-287
Online publish date: 2014-10-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46302
Case report

Przypadek zgonu kierowcy na skutek wylania ciekłego azotu w kabinie samochodowej podczas wypadku drogowego

Zuzanna Raczkowska, Dorota Samojłowicz
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 288-292
Online publish date: 2014-10-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46303
Review paper

Nieporadność procesowa pozwanych jednostek ochrony zdrowia w sprawach o zakażenia szpitalne

Artur Drzewiecki, Czesław Chowaniec, Katarzyna Wajda-Drzewiecka, Rafał Skowronek
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 293-300
Online publish date: 2014-10-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46304
Review paper

Alkaloidy opium w toksykologicznej praktyce medyczno-sądowej Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM

Małgorzata Kłys, Sebastian Rojek, Martyna Maciów-Głąb, Karol Kula
ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 301-306
Online publish date: 2014-10-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2013.46305
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe