eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

1/2017
vol. 70
 
 

 

Messenger RNA Expression of Toll-Like Receptors 2, 4 and 9 in periodontitis

Dariusz Chrzęszczyk, Dagmara Baczyńska, Tomasz Konopka
Online publish date: 2017-02-28
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1754

Degradation of a hybrid layer – review of literature

Monika Łukomska-Szymańska,, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska
Online publish date: 2017-04-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1775

Antifungal properties of selected calcium silicate-based cements

Joanna Możyńska, Alicja Nowicka, Magdalena Kaczała, Mariusz Lipski, Marcin Metlerski, Agnieszka Gerula-Szymańska, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
Online publish date: 2017-04-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1777

IgG4-related disease of the head and neck

Michał Gontarz, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała
Online publish date: 2017-04-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1792
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe