eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

1/2019
vol. 72
 
 

 
Guidelines/recommendations

Magnetic resonance imaging in orthodontic patients. Guidelines of the Polish Orthodontic Society (PTO), the Polish Medical Radiological Society (PLTR), and the Polish Dental Association (PTS)

Ingrid Różyło-Kalinowska, Beata Walawska, Agnieszka Predko-Engel, Elżbieta Jurkiewicz, Andrzej Urbanik
J Stoma 2019; 72, 1: 1–3
Online publish date: 2019-07-17
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.86484
Original paper

Impact of splinting characteristics on maxillary central incisor after replantation – assessed with the finite element method

Emil Korporowicz, Rafał Drobnicki, Tomasz Lekszycki, Dorota Olczak-Kowalczyk
J Stoma 2019; 72, 1: 4–8
Online publish date: 2019-07-17
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.86485
Original paper

Evaluation of keratinised gingival fibroblast proliferation after Protefix® gel application, in the aspect of wound healing in elderly patients

Barbara Sterczała, Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Marzena Dominiak
J Stoma 2019; 72, 1: 9–12
Online publish date: 2019-07-17
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.86486
Original paper

Attempt to modify the chemical model of enamel demineralization used in microinvasive dentistry

Małgorzata Skucha-Nowak, Małgorzata K. Fischer, Marta Tanasiewicz, Agnieszka Machorowska-Pieniążek, Dariusz Skaba, Tadeusz Morawiec, Andrej Kielbassa
J Stoma 2019; 72, 1: 17–22
Online publish date: 2019-07-17
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.86488
Original paper

The influence of selected factors on the efficacy and duration of treatment of disk displacement in the temporomandibular joint by occlusal repositioning splint

Jolanta Kostrzewa-Janicka, Piotr Jurkowski, Monika Wojda, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
J Stoma 2019; 72, 1: 23–28
Online publish date: 2019-07-17
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.86491
Review paper

External cervical resorption – current approach to etiology, diagnostics, and classification

Wojciech Eliasz, Maria Gawriołek, Kinga Kubiak, Piotr Pukacki, Robert Juszkat, Anna Surdacka
J Stoma 2019; 72, 1: 29–33
Online publish date: 2019-07-17
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.86493
Case report

Activated irrigation by Gentlefile during root canal therapy

Agata Koprowicz, Halina Pawlicka, Joanna B. Grącka-Mańkowska
J Stoma 2019; 72, 1: 34–42
Online publish date: 2019-07-17
 
DOI: https://doi.org/10.5114/jos.2019.86495
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe