eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

3/2015
vol. 68
 
 

 

Shaping ability of three modern rotary instruments in simulated L-curved canals

Mateusz Radwański, Michał Łęski, Halina Pawlicka
Online publish date: 2015-08-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1165610

CAD/CAM dentistry – review of materials based on literature

Tomasz Bartkowiak, Małgorzata Idzior - Haufa, Wiesław Hędzelek
Online publish date: 2015-08-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1165614

Ankylosis of permanent molars – therapeutic options

Paulina Trześniewska, Maciej Trześniewski, Beata Kawala, Joanna Antoszewska-Smith
Online publish date: 2015-08-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1165615

Primary Failure of Eruption (PFE) – case reports

Katarzyna Chodorowska-Cymbor, Joanna Kaczyńska , Izabela J. Szarmach
Online publish date: 2015-08-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1165616

Pleomorphic adenoma of minor salivary glands of the palate – clinical and histopathological aspects of the tumour

Wojciech Popowski, Rafał Pokrowiecki, Małgorzata Kubicka- Pertkiewicz, Szymon Frank, Andrzej Wojtowicz
Online publish date: 2015-08-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1165617

Implant treatment of an edentulous patient after tumour removal in the craniofacial area – case report

Dariusz Rolski, Robert Nieborak, Jerzy Gładkowski, Anika Bojczuk, Dariusz Mateńko, Stanisław Starościak, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Online publish date: 2015-08-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1165618
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe