eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

4/2017
vol. 70
 
 

 

Influence of disinfectants on the strength of bond of selected soft lining materials to acrylic denture base

Rafał Brożek, Agata Szkudlarek, Mateusz Nogal, Magdalena Ściegienna, Dominika Frontczak
Online publish date: 2017-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5502

Mechanical properties of sutures and knots used in oral surgery – an in vitro study

Kamila Łukaszuk, Dorota Wojnicz, Żaneta Mierzejewska, Mateusz Mierzejewski, Katarzyna Fiedorowicz, Natalia Tołoczko-Iwaniuk, Emilia Łukaszuk, Jarosław Sidun, Jan Borys
Online publish date: 2017-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5682

Surgical and prosthetic management of difficult cases of edentia – case report

Grażyna Wiśniewska, Magdalena Orczykowska, Małgorzata Pihut
Online publish date: 2017-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5691

Current views on adhesive bonding systems

Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska
Online publish date: 2017-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5692

Repairing modern composite dental fillings

Małgorzata Salamonowicz, Magdalena Choromańska
Online publish date: 2017-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5694

Chlorhexidine – mechanism of action and its application to dentistry

Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska
Online publish date: 2017-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5698

Remote empyemas in mediastinum as a complication of dental gangrene – case report

Tomasz Rafałko, Anna Dudzińska-Filkiewicz, Anna Żurada, Anna Batia
Online publish date: 2017-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5700

Evaluation of aetiology and treatment of a patient with pseudoanodontia – case study

Jacek Michał Nowak, Bartłomiej Iwańczyk, Piotr Siniarski, Igor Kresa, Katarzyna Góral-Iwańczyk, Andrzej Wojtowicz, Wojciech Popowski
Online publish date: 2017-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5736

Experimental morphological study of reparative processes in oral mucosa erosive lesions

Sergey V. Poroisky, Julia A. Macedonova, Irina V. Firsova, Anna V. Poroiskaya, Natalia N. Trigolos
Online publish date: 2017-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.8761
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe