eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

5/2015
vol. 68
 
 

 

Subjective perception of oral sensations in patients receiving chemotherapy with 5-fluorouracil and lecovorin for colon adenocarcinoma

Monika Szmidt, Maja Benedyk-Szeffer, Ryta Łagocka, Maciej Górski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
Online publish date: 2015-12-24
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3236

Prosthetic obturators used in the treatment of cystic jaw bones

Jolanta Loster , Wojciech Ryniewicz, Andrzej Gala , Aneta Wieczorek
Online publish date: 2015-12-24
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3237

Epidemiology and aetiology of bruxism in children and adolescents – review of literature

Anna Dąbrowska - Gontarczyk, Małgorzata Syczewska, Elżbieta Jelonek, Krzysztof Graff, Małgorzata Zadurska, Małgorzata Kalinowska, Ewa Szczerbik, Dorota Olczak - Kowalczyk
Online publish date: 2015-12-24
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3238

Relationship between gingival recessions and orthodontic treatment – review of literature

Edyta Ciok, Bartłomiej Górski, Łukasz Dylewski, Ewa Sobieska, Małgorzata Zadurska
Online publish date: 2015-12-24
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3240

Cracked Tooth Syndrome as a major issue of today’s patients – review of literature

Marta Jurczykowska, Cecilia Muñoz-Sandoval, Anna Szabelska, Renata Chałas
Online publish date: 2015-12-24
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3241

Aetiology and diagnostics of Long Face Syndrome – based on literature

Ewa Sobieska, Aneta Fester, Edyta Ciok, Małgorzata Zadurska
Online publish date: 2015-12-24
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3242

Sclerosing Rhabdomyosarcoma of the buccal mucosa: a cautionary tale

Eugene Omakobia, Natasha Berridge, Colin Liew, Simon Morley
Online publish date: 2015-12-24
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3243

Development of the Krakow University Oral and Maxillofacial Surgery since 1951 until today

Jadwiga Stypułkowska, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Małgorzata Zaleska, Jan Zapała, Maria Panaś, Marian Kurek, Mariusz Szuta, Tomasz Kaczmarzyk
Online publish date: 2015-12-24
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3244
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe