eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

5/2016
vol. 69
 
 

 

In vitro evaluation of the antibacterial effect of various root canal sealers on selected anaerobic bacteria*

Małgorzata Pawińska, Grzegorz Szczurko, Anna Kierklo, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada, Katarzyna Leszczyńska
Online publish date: 2016-12-14
 
DOI: https://doi.org/0.5604/00114553.1230106

Three-dimensional imaging in maxillofacial and plastic surgery

Katarzyna Bogusiak, Marek Kociński, Andrzej Materka, Piotr Arkuszewski, Aleksander Przygoński
Online publish date: 2016-10-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230110

Survey-based evaluation of oral hygiene habits among students of several Cracow universities – part I

Dagmara Gałecka-Wanatowicz, Anna Jurczak, Weronika Lipska, Marcin Lipski, Maria Chomyszyn-Gajewska
Online publish date: 2016-10-26
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230108

Effect of vestibular deepening on the periodontal status of teeth – preliminary study

Beata Wyrębek, Renata Górska, Małgorzata Nędzi-Góra, Paweł Plakwicz
Online publish date: 2016-10-30
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230107

Effect of addition of antimicrobial triclosan on selected properties of water-activated glass ionomer cement

Tomasz W. Kupka, Joanna Nowak, Agata Szczesio, Karolina Kopacz, Magdalena Fronczek-Wojciechowska, Jerzy Sokołowski
Online publish date: 2016-12-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230104

Morphometric relationships between the upper respiratory tract and the craniofacial bone structures

Marta Twardokęs, Zbigniew Paluch, Karolina Stelmańska, Marta Gamrot-Wrzoł, Marta Gamrot-Wrzoł, Maciej Zieliński, Maciej Misiołek
Online publish date: 2016-12-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230103
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe