eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

6/2015
vol. 68
 
 

 

The selection of patients for orthodontic treatment: the effect of the decision-making system employed. A Polish epidemiological study

Agata Niżankowska-Jędrzejczyk, Stephen Williams, Magdalena Mazurkiewicz-Janik, Kinga Grzegocka, Piotr Pełka, Sylwia Motyl, Anna Hille-Padalis, Bartlomiej W. Loster
Online publish date: 2015-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3246

Dental anxiety level and dental status in 18-year-old patients in Poland

Justyna Hajto-Bryk, Katarzyna Dobroś, Joanna Zarzecka
Online publish date: 2015-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3248

Distribution of occlusal contacts in asymptomatic young adults

Aneta Wieczorek, Jolanta Loster, Bartlomiej Loster, Teresa Sierpinska, Maria Golebiewska
Online publish date: 2015-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3249

Pregnant women’s awareness of dental care with regard to prophylaxis of oral diseases

Anna Przeklasa, Anna Jakubik, Katarzyna Szczeklik, Jolanta Pytko-Polończyk
Online publish date: 2015-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3250

Orthodontic problems in patients with Down syndrome from infancy to maturity based on own observations

Elżbieta Młynarska Zduniak, Małgorzata Zadurska, Barbara Siemińska –Piekarczyk
Online publish date: 2015-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3251

Relationships between upper airway dimensions and mandibular morphology and position – a review

Zbigniew Paluch, Karolina Stelmańska, Marta Twardokęs, Marta Gamrot-Wrzoł
Online publish date: 2015-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3254

Salivary lipids – description and significance

Małgorzata Klichowska-Palonka, Teresa Bachanek
Online publish date: 2015-12-31
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.3255
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe