eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
72.67

 
1/2020
vol. 17
 
 

 
Guidelines/recommendations

Wytyczne postępowania miejscowego w ranach niezakażonych, zagrożonych infekcją oraz zakażonych – przegląd dostępnych substancji przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w leczeniu ran. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Maciej Sopata, Arkadiusz Jawień, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Zofia Augusewicz, Marta Bakowska, Irena Samson, Marcin Gabriel, Tomasz Grzela, Tomasz Karpiński, Izabela Kuberka, Zbigniew Krasiński, Mariusz Kózka, Paulina Mościcka, Bartosz Mańkowski, Przemysław Mańkowski, Jerzy Sikorski, Anna Sobieszek-Kundro, Maria T. Szewczyk, Piotr Szoka
LECZENIE RAN 2020; 17 (1): 1-21
Online publish date: 2020-07-02
 
DOI : https://doi.org/10.5114/lr.2020.96820
Guidelines/recommendations

Podstawowe zasady dezynfekcji oraz postępowania medycznego u chorych z ranami przewlekłymi podczas udzielania świadczeń pozaszpitalnych w czasie pandemii COVID-19. Konsensus Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Arkadiusz Jawień, Maciej Sopata, Maria T. Szewczyk, Izabela Kuberka, Marta Bakowska, Paulina Mościcka, Irena Samson, Zofia Augusewicz
LECZENIE RAN 2020; 17 (1): 22-28
Online publish date: 2020-07-02
 
DOI : https://doi.org/10.5114/lr.2020.96821
Review paper

Antiseptics in the treatment of chronic wounds – current questions

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Mateusz Mieczkowski, Tomasz Głażewski, Leszek Czupryniak
LECZENIE RAN 2020; 17 (1): 29-36
Online publish date: 2020-07-02
 
DOI : https://doi.org/10.5114/lr.2020.96822

Zestawienie opatrunków

Online publish date: 2020-07-02
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.