eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Current issue Archive About the journal Editorial board Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

MEiN
5
INDEX COPERNICUS
96.73

 
1/2021
vol. 18
 
 

 
Original paper

Performing physical examinations in the field of nursing competence

Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow, Elżbieta Kozłowska, Justyna Kubiak
LECZENIE RAN 2021; 18 (1): 1-7
Online publish date: 2021-03-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/lr.2021.104125
Review paper

Electrostimulation in the treatment of pressure ulcers. Review of research and application indications

Bogna Szołtys, Aleksandra Gontarek, Ryszard Zarzeczny, Małgorzata Paczuła, Jarosław Szczygieł, Agnieszka Nawrat-Szołtysik, Anna Polak
LECZENIE RAN 2021; 18 (1): 8-14
Online publish date: 2021-03-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/lr.2021.104126
Case report

Nurses’ participation in the process of diagnosing and treating a diabetic foot based on a case report

Izabela Kuberka, Magdalena Wróblewska
LECZENIE RAN 2021; 18 (1): 15-18
Online publish date: 2021-03-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/lr.2021.104127
Case report

A multifaceted problem of a patient with arteriovenous ulceration – a case report

Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień
LECZENIE RAN 2021; 18 (1): 19-23
Online publish date: 2021-03-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/lr.2021.104128

Errata do artykułu: Leczenie odleżyn – zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Część II

Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Katarzyna Cierzniakowska, Dariusz Bazaliński, Arkadiusz Jawień, Anna Spannbauer, Anna Polak, Maciej Sopata, Elżbieta Kozłowska, Aleksandra Popow, Renata Jabłońska, Joanna Przybek-Mita, Regina Sierżantowicz, Izabela Kuberka, Robert Ślusarz, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Maria Kózka, Urszula Jakubowska, Marta Bakowska, Zofia Augusewicz, Irena Samson
LECZENIE RAN 2021; 18 (1): 27
Online publish date: 2021-03-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/lr.2021.104131
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe