eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Current issue Archive About the journal Editorial board Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

MEiN
5
INDEX COPERNICUS
96.73

 
3/2020
vol. 17
 
 

 
Guidelines/recommendations

Prophylaxis of the pressure ulcers – recommendations of the Polish Wound Management Association. Part I

Maria T. Szewczyk, Maria Kózka, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień, Maciej Sopata, Dariusz Bazaliński, Anna Spannbauer, Elżbieta Kozłowska, Aleksandra Popow, Robert Ślusarz, Renata Jabłońska, Joanna Przybek-Mita, Renata Sierżantowicz, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Anna Polak, Izabela Kuberka, Urszula Jakubowska, Marta Bakowska, Zofia Augusewicz, Irena Samson
LECZENIE RAN 2020; 17 (3): 113-146
Online publish date: 2020-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/lr.2020.101506
Case report

UrgoTul® Ag/Silver dressing as an intermediate layer in negative pressure wound therapy in patient with unhealing wound after laparotomies

Dorota Domagalska, Adam Bobkiewicz, Tomasz Banasiewicz, Tomasz Drewa
LECZENIE RAN 2020; 17 (3): 147-150
Online publish date: 2020-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/lr.2020.101507
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe