ISSN: -
Polish Journal of Pathology Supplement
Current supplement Archive Polish Journal of Pathology
3/2011
 
 

 

Zasady diagnostyki histoklinicznej i immunohistochemicznej chłoniaków pierwotnie skórnych

Renata K. Maryniak, Alina Jankowska-Konsur
POL J PATHOL 2011; 1 (SUPLEMENT 1): S1-S22
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe