ISSN: -
Polish Journal of Pathology Supplement
Current supplement Archive Polish Journal of Pathology
4/2011
 
 

 

Biopsja gruboigłowa piersi – wytyczne diagnostyczne

Ewa Chmielik, Elżbieta Łuczyńska
POL J PATHOL 2011; 4 (SUPLEMENT 4): S13-S19

Rodzaje operacji wykonywanych u chorych na raka piersi i zasady zabezpieczania materiału tkankowego do badania histologicznego

Janusz Ryś, Wojciech M. Wysocki, Ewa Chmielik, Wojciech P. Olszewski
POL J PATHOL 2011; 4 (SUPLEMENT 4): S20-S25

Techniki specjalne w diagnostyce zmian piersi

Wojciech P. Olszewski
POL J PATHOL 2011; 4 (SUPLEMENT 4): S26-S27

Patomorfologiczna selekcja chorych do terapii systemowej

Wojciech P. Olszewski, Ewa Chmielik, Janusz Ryś
POL J PATHOL 2011; 4 (SUPLEMENT 4): S28-S33

Raport patologiczny raka sutka po przedoperacyjnej chemioterapii

Ewa Chmielik, Wojciech P. Olszewski
POL J PATHOL 2011; 4 (SUPLEMENT 4): S34-S35

Podtyp podstawny raka piersi1 – jednostka o specyficznej charakterystyce immunofenotypowej?

Joanna Niemiec, Janusz Ryś
POL J PATHOL 2011; 4 (SUPLEMENT 4): S36-S44
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe