eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
120.84

GOOGLE H5
7

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.15

Journal Citation Indicator
CiteScore 2021
0.9
 
5/2014
vol. 101
 
 

 
Original paper

The association between 331A/T polymorphism in the SHH gene and 385G/A polymorphism in the SMO gene and the development of basal cell carcinomas

Dorota Sobolewska-Sztychny, Joanna Narbutt, Michał Sobjanek, Karolina Wódz, Joanna Sieniawska, Anna Woźniacka, Aleksandra Lesiak
Przegl Dermatol 2014, 101, 385–389
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.46068
Original paper

Lichen spinulosus

Michał Sobjanek, Monika Sikorska, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Roman Nowicki
Przegl Dermatol 2014, 101, 397–400
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.46070
Original paper

Digital mucous cyst – case report

Emilia Jakimcio-Turowska, Jacek Sompor, Małgorzata Przyszlak-Szabała, Jadwiga Sierocińska-Sawa, Małgorzata Michalska-Jakubus, Dorota Krasowska
Przegl Dermatol 2014, 101, 401–404
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.46071
Original paper

The use of ustekinumab in patients with psoriasis and coexisting renal or hepatic dysfunction – a report of two cases

Hubert Arasiewicz, Ligia Brzezińska-Wcisło, Bartosz Miziołek, Anna Michalska-Bańkowska
Przegl Dermatol 2014, 101, 405–408
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.46072
Review paper

Folate supplementation in patients with psoriasis treated with methotrexate – effect on safety and efficacy

Magdalena Żychowska, Aleksandra Batycka-Baran, Andrzej Bieniek, Wojciech Baran
Przegl Dermatol 2014, 101, 409–417
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.46073
Review paper

Extraintestinal Crohn's disease (metastatic Crohn's disease)

Michał Rożalski
Przegl Dermatol 2014, 101, 418–422
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.46074
Book review

Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka, leczenie

Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Cezary Kowalewski, Katarzyna Woźniak, Jerzy Bal, Maria Błaszczyk
Przegl Dermatol 2014, 101, 507
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.47210
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.