Termedia.pl
 
 
eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Current issue Archive About the journal Contact Instructions for authors
2/2008
vol. 3
 
 

 

I. KARDIODIABETOLOGIA I PRAKTYKA OPIEKI MEDYCZNEJ

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2:87-91

II. UJĘCIE CAŁOŚCIOWE

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 92-93

III. PREWENCJA CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH U OSÓB

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 95-137

IV. KARDIODIABETOLOGICZNA DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 141-144

V. LECZENIE STABILNEJ NIEDOKRWIENNEJ CHOROBY SERCA

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 148-166

VI. OSTRY ZESPÓŁ WIEÑCOWY

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 167-175

VII. ARYTMIE, NAGŁY ZGON SERCOWY

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 177-178

VIII. PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 179

IX. UDAR MÓZGU

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 181-183

X. MIAŻDŻYCA TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 184-187

XI. POZYTYWNY EKONOMICZNY WPŁYW DZIAŁAŃ

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 189

XII. REKOMENDACJA OGÓLNA

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 191

Zaproszenie do współpracy

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 194

Wybrane pozycje bibliograficzne

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 195
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.