eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology Supplements
Current supplement Archive Rheumatology
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2020
 
 


Warsztaty „Dobre praktyki w pisaniu artykułów naukowych”
Konferencja „Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach naukowych i w systemie ochrony zdrowia”,
Warszawa, 18–21 listopada 2020 r.
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

Autorstwo prac naukowych: wprowadzenie dla badaczy

Olena Zimba, Armen Yuri Gasparyan
Reumatologia 2020 (supl. 1): 1–6
 
DOI : https://doi.org/10.5114/reum.2020.102344

Platformy społecznościowe: wprowadzenie dla naukowców

Olena Zimba, Armen Yuri Gasparyan
Reumatologia 2020 (supl. 1): 14–22
 
DOI : https://doi.org/10.5114/reum.2020.102346
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.